Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Adis Arapović poslao inicijativu kojom se traže izmjene i dopune Zakona o računovodstvu FBiH. Pojasnio zbog čega je štetan

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adis Arapović danas je u parlamentarnu proceduru poslao dopunjenu Inicijativu kojom se traže izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji, a na poziv velike grupe računovodstvenih tehničara, uz podršku niza velikih kompanija okupljenih u Vijeću stranih investitora, te uvažavajući štetu koja se ovim zakonom već pravi jedinicama lokalne samouprave.

“Narednih dana bit će više govora koliko je problema ovaj Zakon napravio, pa je to razlog više da se predloženi materijal hitno razmatra već na narednoj sjednici Federalnog parlamenta, jer svako odgađanje pravi nepotrebnu i vrlo mjerljivu štetu za građane, kompanije, lokalnu upravu, ustanove, udruženja i ukupnu privredu u Federaciji BiH”, kaže Arapović.

Arapović je podsjetio kako je novi Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, koji je donesen prošle godine, s obrazloženjem se time ova oblast dodatno uređuje i usklađuje s međunarodnim standardima.

“Na žalost, novi zakon donio je i mnogo problema, koji su u posljednje vrijeme eksplodirali.

Računovodstvenim tehničarima, koji su godinama obavljali računovodstvene usluge manjim pravnim subjektima poput udruženja, obrta, trgovinskih i ugostiteljskih radnji i slično, onemogućeno je da se bave dosadašnjim poslom ukoliko nisu zaposleni isključivo u rečunovodstvenoj agenciji ili ukoliko se u vlastitoj firmi ne bave isključivo tim poslom.

Time je oduzeto pravo na rad za više od 500 osoba u Federaciji BiH, ljudima koji imaju sve potrebne kvalifikacije, godine ili čak desetine godina iskustva u računovodstvu. Nekoliko hiljada porodica uskraćeno za prihode, a posredno je povrijeđeno i njihovo pravo na imovinu”, naglasio je Arapović.

Dodao je kako su istovremeno velikim kompanijama čije sjedište je izvan BiH, rapidno uvećani troškovi i administrativne obaveze, jer im je, kako je istakao, nametnut model vođenja poslovnih knjiga koji ne postoji ni u drugom entitetu, niti u razvijenim zemljama, čime se ove kompanije tjeraju da napuste naše tržište, ili da se registruju u drugom entitetu, ili da uz mnogo veće troškove svjesno krše neprovodiv zakon.

“Općinama, gradovima i drugim javnim ustanovama naloženo je da pored interne i javne revizije, sada moraju plaćati i dodatnu eksternu reviziju, što javni novac u velikim iznosima usmjerava ka nekolicini revizorskih kuća, bez jasnog cilja i efekta od javnog interesa.

Hiljade malih firmi i udruženja prisiljene su plaćati višu cijenu za iste usluge, ili na način da zapošljavaju računovođe ili na način da od agencija, a ne od certificiranih računovodstvenih tehničara, dobiju usluge.

Novim Zakonom kod nas je ustvari ozakonjena diskriminacija i nelojalna konkurencija između entiteta na štetu građana, kompanija i ustanova iz Federacije. Time se, svjesno ili nesvjesno, podstakla koncentracija na tržištu, tj. pogodovanje velikim agencijama za računovodstvo, tehničarima su se uskratili prihodi, primorani su ići u drugi entitet da bi radili svoj posao, a u manjim sredinama firme su izložene mnogo većim troškovima ili čak gašenju jer nema dovoljno računovođa za potrebe tih manjih sredina. Velike kompanije promišljaju preseljenje u RS radi pogodnijeg i jefitnijeg poslovanja, čime se ugrožavaju radna mjesta i ukupna ekonomska aktivnost u Federaciji. I tu nije kraj s neredom koji je ovaj Zakon donio, a o skrivenim motivima tek će se čuti…”, kaže Arapović.

Raport.ba