Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Dok se bavimo Izbornim zakonom, Brisel nam poručuje: Sa ovakvim zdravstvom nema u EU!

Dok se političari u Bosni i Hercegovini bave izbornim rezultatima i time ko će s kim u vlast, kao i izmjenama Izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH koji je predstavljen prije dva dana izneseni katastrofalni nalazi o zdravstvenom sistemu u našoj državi!

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Tako se navodi da je primarna zdravstvena zaštita, posebno tokom pandemije, patila od zastarjelog zdravstvenog sistema, nedostatka ljekara i medicinskog osoblja, nedostatka strateškog odgovora i upravljanja krizom, te nedostatka koordinacije.

Navodi se da Bosna i Hercegovina treba poboljšati uslove u bolnicama i porodilištima i zabraniti porodiljsko nasilje, u skladu sa svojim obavezama iz Istanbulske konvencije.

Što se tiče zdravstvenih nejednakosti, kako piše u izvještaju, pristupačnost za sve građane ostaje ključni izazov zdravstvenog sistema, uprkos zakonima koji propisuju da treba postojati jednak pristup zdravlju.

– Ne postoji strategija zdravstvenih informacija na državnom nivou niti integrisani zdravstveni informacioni sistem. Pravni okvir koji reguliše oblast krvi, tkiva, ćelija i organa, na nivou entiteta i Brčko distrikta još nije usklađen sa acquis-em EU. Pravni okvir o biomedicinski potpomognutoj oplodnji je fragmentiran tako da se ne može ocijeniti usklađenim s acquis-em EU u cijeloj zemlji. – neki su od poraznih nalaza za BiH.

Nadalje, iz EK ističu da država nema neophodne administrativnu kapacitete za ispunjavanje zahtjeva propisanih pravnim tekovinama EU o transplantaciji ljudskih organa, tkiva i ćelija. Programi transplantacije su organizirani na entitetskom nivou uz vrlo ograničenu međusobnu saradnju, a nije bilo napretka u uspostavljanju sistema nadzora na državnom nivou kako bi se osigurala efikasna koordinacija u cijeloj zemlji.

-O ozbiljnim prekograničnim zdravstvenim prijetnjama, uključujući zarazne bolesti, zakonodavstvo još uvijek nije usklađeno sa acquis-em EU na svim nivoima vlasti. Učešće Bosne i Hercegovine u tehničkim aktivnostima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ostaje ograničeno i još nije učestvovala u ECDC procjeni statusa zaraznih bolesti – kaže se u izvještaju.

Bosna i Hercegovina, pocrtano je, ostaje među evropskim zemljama sa najnižim nivoom vakcinacije (25,3% stanovništva) i sa najvećom stopom mortaliteta (4 878 na milion). Bosna i Hercegovina nije uspostavila certifikat za cijelu zemlju, interoperabilan sa sistemom EU digitalnih COVID-19 certifikata (EU DCC). Zemlja je ukinula sve mjere suzbijanja i ograničenja ulaska u maju 2022.

-Što se tiče skrininga raka, Bosna i Hercegovina još uvijek nema plan kontrole raka u cijeloj zemlji, niti program ranog otkrivanja raka u cijeloj zemlji, a entitet FBiH nema sistematske registre raka ili programe skrininga za liječenje raka, zbog zakonskih problema i ograničenih finansijskih kapaciteta – jedan je od niza poraznih nalaza u izvještaju o napretku. Poruka je jasna, sa ovakvim zdravstvom nemamo šta tražiti u EU!

Vijest Dok se bavimo Izbornim zakonom, Brisel nam poručuje: Sa ovakvim zdravstvom nema u EU! se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus