Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Hidajet Porić, šef Kluba vijećnika NiP-a: Načelnik Mandić na sjednice Kolegija i Vijeća dolazi i odlazi kako mu se prohtije

Hidajet Porić, šef Kluba vijećnika Naroda i Pravde u Oćinskom vijeću Centar, oglasio se saopćenjem za javnost u vezi inicijative za pokretanje postupka opoziva načelnika ove sarajevske općine Srđana Mandića.

U saopćenju se navodi:

“Danima se u javnosti vodi rasprava o izglasavanju opoziva načelniku Općine Centar Srđanu Mandiću. Iako su kolege vijećnici već iznijeli brojne argumente i detalje o razlozima opoziva, imam obavezu da još jednom podsjetim javnost zašto je ovaj zakonski instrument pokrenut u Općinskom vijeću. 

Sarajevski dogovor

„ … Sarajevo i sve njegove općine više nemaju vremena za male projekte i male korake …“

Ova rečnica je jedna od rečenica kojom počinje „Sarajevski dogovor 2020“. Da opoziv načelnika nije pokušao maksimalno ispolitizirati u smislu „skrivenih motiva za politički napad“ i sl., smatram da bi samo ona bila dovoljno obrazloženje za vijećničku inicijativu. Međutim, novonastala situacija iziskuje da se javnosti iznesu još neki podsjetnici na Sarajevski dogovor.

Na sjednici koju je Općinsko vijeće Centar održalo polovinom jula, načelnik Mandić je skoro sat vremena nabrajao projekte koje je realizovala općinska uprava. Međutim, iscrtavanje znaka X na saobraćajnici, postavljanje saobraćajnog ogledala ili znaka za zabranu parkiranja ne može se smatrati projektom već može uvrijediti inteligenciju i očekivanje građana. Općina Centar ima budžet od 80 miliona maraka godišnje i građani od nas zahtijevaju, sve glasnije sa punim pravom, da se riješe nagomilani problemi i realizuju značajni projekti.

Digitalizacija procesa

Dalje, Sarajevskim dogovorom obećali smo građanima digitalizaciju procesa u javnoj upravi, posebno digitalizaciju izdavanja građevinskih i drugih dozvola. Nismo se pomjerili ni korak naprijed. 

Obavezali smo se i na razvoj savremene infrastrukture, između ostalog i na pojačanu podršku projektima sanacije klizišta, na „niti jedan makadam“, na čista, uređena i sigurna korita, na najmanje jedno reciklažno dvorište, na intenziviranje konzervacije i rušenja napuštenih i oštećenih objekata itd.  Ni tu nismo pokazali ništa, nula.

Ceste su nam u takvom stanju da više ne znamo koje možemo uopšte nazvati asfaltiranom, a koju makadamom. Čista, uređena i sigurna korita! Prije nešto više od mjesec dana zbog problema sa oborinskim vodama i neadekvatno uređenim koritima Nahorevo je skoro kompletno bilo pod vodom.

Obećali smo reciklažna dvorišta, a broj divljih deponija raste. Što se tiče konzervacija i rušenja napuštenih i oštećenih objekata, 100 metara od sjedišta Općine Centar prije nekoliko mjeseci se urušio objekat gdje je samo pukom srećom sve prošlo bez ljudskih žrtava, a uzrokovalo je kolaps i višesedmične gužve na glavnoj saobraćajnici.

Najveće obećanje

Voda u svim domovima je možda najveće obećanje koje smo dali. Ni njega nismo ispunili, a čak smo uspjeli i neke projekte bivše administracije obesmisliti. Naime, 2019. godine je pušten u funkciju novi vodovod u Nahorevu i Općina je imala angažovanu firmu da ga održava.

Općina više nema firmu koja  održava taj vodovod, novi javni poziv nije raspisan i od početka jula voda više nije za piće. Sada je to tehnička voda.

Nisam ponosan na gotovo tri godine provedene u Općinskom vijeću, koje je od strane načelnika ponižavano i poniženo do te mjere da mi je neugodno i govoriti, neke su riječi poput „budi miran“, „dosadan si“ i sl. već izašle u javnost.

Korektan odnos

Sarajevski dogovor, ali i korektan odnos i bonton podrazumijevaju da se na pitanja vijećnika koji ovdje sjede u ime građana odgovori, pa čak i u slučajevima kada vam se ta pitanja ne sviđaju.

Načelnik na sjednice Kolegija i Vijeća dolazi i odlazi kako mu se prohtije, odgovara na ono na šta želi, a inicijative Vijeća, pa čak i one podržane od strane kolegice i kolege, ovjerene njegovima potpisom nekada važe samo do trenutka do kojeg mu odgovara ili treba. 

Za kraj ću citirati još jednu odredbu Sarajevskog dogovora:

„Puna saradnja načelnika/ca i gradonačelnika/ce sa vijećima, redovno prisustvo sjednicama, pravovremeno dostavljanje odgovora vijećnicima/cama i potpuna realizacija usvojenih inicijativa;“  Ovo nije atak na načelnika i općinsku administraciju, na kraju krajeva, ovo je samo način da se provjeri i preispita (ne)rad jenog funkcionera, koji je svoju podršku već izgubio u Općinskom vijeću – predstavničkom tijelu građana”.

Raport.ba