Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Izabrano šest delegata za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 2. sjednici usvojio je Odluku o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda PSBiH, Odluku o imenovanju članova zajedničkih komisija oba doma PSBiH, kao i Odluku o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama iz Doma naroda PSBiH.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH imenovani su delegati Sredoje Nović, Nikola Špirić, Marina Pendeš, Ilija Cvitanović, Kemal Ademović i Safet Softić.

U Ustavnopravnu komisiju Doma naroda imenovani su delegati Kemal Ademović, Šefik Džaferović, Sredoje Nović, Snježana Novaković Bursać, Marina Pendeš i Zdenko Ćosić.

Komisija za finansije i budžet

U Komisiju za finansije i budžet Doma naroda imenovani su Dženan Đonlagić, Džemal Smajić, Nikola Špirić, Snježana Novaković Bursać, Zdenko Ćosić i Ilija Cvitanović.

U Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda imenovani su delegati Safet Softić, Džemal Smajić, Radovan Kovačević, Želimir Nešković, Marina Pendeš i Zlatko Miletić.

U Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH imenovani su delegati Sredoje Nović, Radovan Kovačević, Marina Pendeš, Zdenko Ćosić, Kemal Ademović i Safet Softić.

U Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj imenovani su delegati Ilija Cvitanović, Snježana Novaković Bursać, Dženan Đonlagić, Šefik Džaferović, Želimir Nešković i Zlatko Miletić.

Za članove Zajedničke komisije za evropske integracije imenovani su delegati Radovan Kovačević, Snježana Novaković Bursać, Zdenko Ćosić, Dženan Đonlagić, Šefik Džaferović i Ilija Cvitanović.

Za članove Zajedničke komisije za administrativne poslove imenovani su deletati Nikola Špirić, Marina Pendeš, Zdenko Ćosić, Sredoje Nović, Džemal Smajić i Safet Softić.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava imenovani su delegati Radovan Kovačević, Zdenko Ćosić, Dženan Đonlagić, Želimir Nešković, Zlatko Miletić i Džemal Smajić.

Prema usvojenoj Odluci o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama, za članove Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) iz Doma naroda imenovani su Snježana Novaković Bursać i Dženan Đonlagić.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Dom je imenovao Snježanu Novaković Bursać, a za zamjenika člana Dženana Đonlagića.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE) imenovani su Dragan Čović i Radovan Kovačević.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) imenovani su Kemal Ademović i Marina Pendeš.

Za članove Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Dom je imenovao Sredoju Novića.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) imenovani su Džemal Smajić i Ilija Cvitanović, a za zamjenika člana Safet Softić.

Delegati su donijeli odluku da za sekretarku Doma naroda PSBiH imenuju Gordanu Živković.

Dom naroda je na poziciju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH imenovao Mirzu Imamovića.

Dom je usvojio Odluku o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Za članove su imenovani Radovan Kovačević, Safet Softić i Ilija Cvitanović

Delegati su usvojili i Odluku o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju Dom je imenovao delegate Sredoja Novića, Zdenka Ćosića i Džemala Smajića.

Usvojeni zaključci

Na sjednici su usvojeni i sljedeći zaključci:

– Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju imenovani su Radovan Kovačević, Marina Pendeš i Dženan Đonlagić.

– Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja dva zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Sredoje Nović, Kemal Ademović i Ilija Cvitanović.

Vijest Izabrano šest delegata za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus