Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Kantonalnom MUP-u data saglasnost da uposli 20 namještenika i pet državnih službenika

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) donijela je na sjednici u utorak Rješenje o imenovanju Policijskoga odbora koji je mjerodavan kada su u pitanju žalbe, ali i druge odluke i radnje od strane Uprave policije, a koje se odnose na status policijskih službenika.

Također, Vlada je dala suglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos 20 namještenika i pet državnih službenika za radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka radnoga odnosa radi smrti uposlenika ili odlaska u penziju, priopćeno je iz Vlade HNK.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Izvješće Službe za zapošljavanje HNK o utrošenim novčanim sredstvima za isplatu jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama.

Tokom rasprave istaknuto je kako je za tu namjenu, Odlukom Vlade od 22. kolovoza 2022. godine, odobren utrošak od 2.722.500,00 KM.

“Budući da je, prema Izvješću Službe, za tu namjenu preostalo još 642.300,00 KM, Vlada je Službi za zapošljavanje odobrila da osobama koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć a nisu dostavile ispravan broj tekućega računa, odnosno onima koje su se nalazile na evidenciji Službe na dan 1. srpnja 2022. godine a nisu podnijele zahtjev za isplatu, rok za naknadnu prijavu produlji do 31. decembra tekuće godine” navode iz Vlade.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Vlada je razmotrila Prednacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i pristigle primjedbe i prijedloge lokalnih zajednica i drugih dionika prosvjetnoga sustava te zadužila resorno ministarstvo da, temeljem provedene rasprave, za jednu od predstojećih sjednica, pripremi Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za razdoblje od 1. januara do 30. septembra 2022. godine. Istaknuto je kako se sve budžetske obveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Proračuna za 2022. godinu.

Kako je navedeno u priopćenju, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obveznoga zdravstvenog osiguranja HNK radi usuglašavanja cijena lijekova te dopune Pozitivne liste lijekova sa zaštićenim imenima u sklopu generičkoga naziva, oblika i jačine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je utorak usvojila Odluku kojom je dala suglasnost za raspisivanje Javnoga poziva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama djece branitelja u iznosu od 340.000,00 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prometa i veza, usvojila Odluku o produljenju važenja godišnjega ugovora o izvođenju radova zimskoga održavanja regionalnih i priključnih cesta u Kantonu.

Također je usvojila Odluku o odobravanju implementacije dijela Plana i programa Ministarstva prometa i veza – Uprave za ceste u iznosu od 1.235.540,48 KM, koja će omogućiti da se, zajedno s jedinicama lokalne samouprave i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, završi dio planiranih projekata održavanja, rekonstrukcije i modernizacije putne mreže.

Vlada je usvojila i Odluku kojom je dala suglasnost za zaključenje Ugovora između Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva prometa i veza – Uprave za ceste i AMITEA d.o.o. Mostar za asfaltiranje lokalnih cesta u naseljenom mjestu Domanovići-Grad Čapljina i za asfaltiranje lokalnih cesta u Gradu Stocu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradbi Strategije razvitka maloga i srednjeg poduzetništva u HNK za razdoblje 2023.-2027.

Budući da su Vlada i Skupština ranije usvojili Strategiju razvitka HNK za razdoblje 2021.-2027. koja je multidisciplinarni i multisektorski krovni dokument, a čija je namjena usmjeravati cjelokupni razvoj HNK, potreba za pokretanjem sektorskih strategija logičan je slijed.

Iz tog je razloga resorno ministarstvo pristupilo izradbi Strategije razvitka maloga i srednjeg poduzetništva u HNK.

Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Vlada je dala suglasnost kojom se odobravaju potrebna sredstva za okončanje Projekta CUHaCHA koji ima za cilj očuvati zajedničko nasljeđe projektom obuhvaćenoga područja.

Vlada je dala suglasnost Uredu predsjednika Vlade da aplicira na MED projekt – Mediteranske izvrsne destinacije zelenoga turizma te, ukoliko projekt bude odobren, provede aktivnosti na njegovoj implementaciji.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja, navodi se u priopćenju.

Vijest Kantonalnom MUP-u data saglasnost da uposli 20 namještenika i pet državnih službenika se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus