Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Ko će iz Doma naroda BiH nadzirati rad OSA-e

Dom naroda BiH imenovao je danas delegate koji će učestvovati u radu Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA-e.

U utorak je Almir Džuvo preuzeo dužnost ove agencije, naslijedivši Osmana Mehmedagića Osmicu.

Dom naroda je danas imenovao sljedeće članove Komisije za nadzor nad radom OSA-e:

Sredoja Novića, Nikolu Špirića, Marinu Pendeš, Iliju Cvitanovića, Kemala Ademovića i Safeta Softića.

Svoje predstavnike treba imenovati i Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Predsjednik komisije trebao bi biti zastupnik neke od opozicionih stranaka, a do sada je to bio Nermin Nikšić.

Ovo su nadležnosti ove Komisije:

nadzire zakonitost rada Agencije; raspravlja i daje mišljenja o imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije; razmatra izvještaje predsjedavajućeg o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere preduzete radi rješavanja problema u Agenciji utvrđenih prilikom provođenja inspekcijske kontrole, revizije ili istrage; razmatra izvještaje generalnog direktora o radu i troškovima Agencije, te posebno analizira način trošenja budžetskih sredstava; daje mišljenja o detaljnom prijedlogu budžeta Agencije; razmatra izvještaje glavnog inspektora; zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomoć predsjedavajućeg, osiguraju stručne savjete kada je to potrebno radi provođenja nadzora; provodi istrage o radu Agencije.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rada Agencije u skladu sa Zakonom o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, kao i drugim posebnim zakonima iz kojih proističe odgovarajuća nadležnost.

Raport.ba