Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Koliko FBiH ima radno sposobnog stanovništva?

U četvrtom kvartalu 2022. godine u FBiH bilo je 1.848.000 radno sposobnog stanovništva. Od toga je 881.000 ekonomski aktivno ili 47,7 posto. A 967.000 osoba je izvan radne snage ili 52,3 posto.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 736.000 je bilo zaposleno ili 39,8 posto. Oko 145.000 nezaposleno ili 7,9 posto. Pokazuju to rezultati Ankete o radnoj snazi za IV kvartal 2022. godine.

FBiH: Rezultate objavio Zavod za statistiku

Rezultate je objavio Federalni zavod za statistiku.

Broj zaposlenih u odnosu na treći kvartal 2022. godine je ostao isti, kao i  broj nezaposlenih. U odnosu na četvrti kvartal  2021. godine broj zaposlenih povećan je za 2,2 posto. Broj nezaposlenih je smanjen za 6,5 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva u četvrtom u odnosu na treći kvartal 2022. je ostao isti. U odnosu na četvrti kvartal 2021. broj aktivnog stanovništva se povećao za 0,8 posto, prenosi FENA.

Stopa zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine je ostala ista. U odnosu na četvrti kvartal 2021. godine povećana je za 1,0 procentni poen.

Stopa nezaposlenosti u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći  kvartal 2022. ostala je ista. U odnosu na četvrti kvartal 2021. je smanjena za 1,2 procentna poena. 

U strukturi aktivnog stanovništva 552.000 su muškarci ili 62,7 posto. Žena je 329.000 ili 37,3 posto.

Stopa aktivnosti

U strukturi zaposlenih osoba 477.000 ili 64,9 posto su muškarci. Oko 258.000 ili 35,1 posto su žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 75.000 ili 51,4 posto su muškarci. Ostalih 71.000 ili 48,6 posto su žene.

U četvrtom  kvartalu 2022. stopa aktivnosti bila je 47,7 posto. Stopa zaposlenosti iznosila je 39,8 posto i stopa nezaposlenosti 16,5 posto.

Posmatrano prema spolu, skoro dva puta je više aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena.

Stopa aktivnosti muškaraca bila je 61,3 posto dok je stopa aktivnosti žena 34,7 posto.

Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti. Ona je za muškarce bila 53,0 posto, a za žene 27,3  posto.

Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 13,5 posto, a za žene 21,5 posto.   

Raport.ba