Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Milanko Kajganić: Zadali smo ozbiljan udarac organizovanom kriminalu u BiH i regionu

“Kada se radi o 9. januaru, datumu kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, Ustavni sud je konstatovao da je odluka formalno izvršena”, kazao je za BHRT glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.

Goopvrio je i koliko je zadovoljan radom pojedinih tužilaca, procesuiranju slučajeva visoke korupcije, slučajevima Memić i Dragičević…

Milanko Kajganić: Automatske dodjele predmeta

“Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u proteklom periodu je radio na potpunoj specijalizaciji tužilaca i primjeni automatske dodjele predmeta tužiocima kako bismo izbjegli bilo kakve insinuacije o eventualnoj pristrasnosti pojedinih tužilaca ili glavnog tužioca kod dodjele predmeta.

Dalje smo radili na unapređenju saradnje između policijskih i bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini i Tužilaštva BiH. Radili smo na i značajnim predmetima koji se tiču Posebnog odjela za ratne zločine. Naročito predmetima organizovanog kriminala i korupcije.” rekao je Kajganić.

Kako je istakao, javnost je upoznata o aktivnostima i rezultatima Tužilaštva BiH. Cilj je poboljšanje transparentnosti u radu ove institucije.

“Trenutno na našem sajtu imamo više od 100 optužnica koje su objavljene. Iz svih tih optužnica građani mogu da vide šta tačno tužioci i Tužilaštvo rade i koji su rezultati do sada postignuti. Sve optužnice su potvrđene pred Sudom BiH”, dodaje glavni tužilac.

Govoreći o predmetima visoke korupcije, Kajganić ističe kako se ne slaže sa stavom koji prevladava u bh. javnosti da “pravosuđe i tužilaštvo u BiH ne rade svoj posao”.

“Jednostavno je vidjeti iz rezultata rada za 2021. i 2022. godinu da postoje konkretni predmeti. Postoji pomak u tim predmetima. Kada govorimo o visokoj korupciji, u 2021. imali smo jednu optužnicu. U 2022. podigli smo tri optužnice.

Lišili slobode jednog od ministara Vijeća ministara

Veoma je značajno naglasiti da su sve te tri optužnice potvrđene. Isto tako, krajem 2022. imali smo nekoliko značajnih predmeta. Lišili smo slobode jednog od ministara Vijeća ministara BiH koji je trenutno u kućnom pritvoru. Znači postoji osnovana sumnja za koruptivne aktivnosti koje mu Tužilaštvo stavlja na teret. Imali smo aktivnosti i na lišenju slobode zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje.

Ne treba zaboraviti ni predmet Respiratori i činjenicu da se vodi postupak i protiv dosadašnjeg ministra bezbjednosti. U Vijeću ministara imamo 10 ministara. Trenutno su predmet interesovanja Tužilaštva dva od njih 10”, podsjeća Kajganić.

On ističe da nije osjetio bilo kakav pritisak u smislu da neko pokušava da utiče na rad Tužilaštva.

Tužilaštvo BiH ne može samo

“Meni niko od tužilaca nije prijavio bilo kakav pritisak. Ono što nama predstavlja problem je činjenica da sve institucije koje su nadležne za procesuiranje kriminala u BiH imaju problema sa licima koja su direktno povezana sa određenim kriminalnim grupama.

Mi smo u 2022. godini lišili slobode 14 policijskih službenika. Lišili smo slobode i jednog advokata i jednog sudiju. Prije nekoliko dana i jednog radnika Tužilaštva BiH koji je zloupotrebljavao činjenicu da radi u Tužilaštvu radi pokušaja vršenja koruptivnih aktivnosti.

Tužilaštvo BiH ne može samo. Potrebne su nam jake policijske agencije i jaka obavještajno-bezbjedonosna agencija koja će nam dostavljati informacije o pripremama za izvršenje određenih krivičnih djela. Mi ćemo onda sigurno biti efikasni “, naglasio je Milanko Kajganić.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo BiH je u 2022. zadalo “ozbiljan udarac” organizovanim kriminalnim grupama u BiH i regionu.

“U 2022. godini lišili slobode više od 100 lica koja su bili organizatori ili pripadnici organizovanih kriminalnih grupa koje su činile krivična djela u Bosni i Hercegovini i regiji.

Dešifrovanjem kriptovanih aplikacija

Mi smo, između ostalog, podigli i prve optužnice u predmetima koji su proistekli iz informacija dobijenih dešifrovanjem kriptovanih aplikacija. Prva naša optužnica koja je i potvrđena se odnosi na ubistvo načelnika Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen 21. marta 2022. godine.

Tužilaštvo BiH je zajedno sa MUP-om Republike Srpske u potpunosti rasvijetlilo taj događaj. Podiglo je i optužnicu koju je Sud potvrdio.

Značaj te optužnice je taj da je ovo prvi put da je takvo krivično djelo u potpunosti rasvijetljeno na način da su identifikovani i optuženi i naručioci i izvršioci i pomagači tako teškog krivičnog djela”, napominje Kajganić.

Glavni tužilac je govorio i o složenom procesu prikupljanja dokaza iz aplikacija Sky i Anom.

Ogroman broj podataka

“Teško je prikupljanje dokaza samo zbog obimnosti tih dokaza i zbog činjenice da su se te aplikacije koristile nekoliko godina i ogromnog broja podataka do kojih se došlo. Naravno i zbog ograničenih kapaciteta policijskih agencija i Tužilaštva BiH.

Trenutno imamo osam tužilaca koji rade u timu koji se odnosi na ta krivična djela. Policijske agencije u BiH su angažovale sve svoje raspoložive kapacitete za analizu tih podataka.

Značajno je ovdje napomenuti da nema apsolutno nikakve bojazni koja se odnosi na zakonitost prikupljenih dokaza. To se pojavljivalo kao insinuacija u javnosti. Kada govorimo o aplikaciji Anom, mi podatke dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ne možemo tvrditi da SAD, FBI i drugi organi rade nezakonito.

Mi sve podatke i dokaze prikupljamo po pravilima o međunarodnoj pravnoj pomoći. Svi ti dokazi su u potpunosti zakoniti, tako da je nama značajno da se potvrđuju naše optužnice i naravno da dobijemo osuđujuće presude”, kazao je glavni tužilac.

Kajganić kaže da nije zadovoljan radom pojedinih tužilaca.

Predmeti Memić i Dragičević su izuzetno složeni

“Kada govorimo o predmetima koji se odnose na ratne zločine, ja sam krajem 2022. podnio disciplinsku prijavu protiv jednog tužioca zbog neprocesuiranja predmeta koji je dugo godina bio u radu tog tužioca.

Međutim, imamo zaista dosta objektivnih poteškoća kada govorimo o predmetima ratnih zločina. Teško je 30 godina nakon rata prikupiti dokaze za kvalitetnu optužnicu i da se ta optužnica potvrdi.

Isto tako, imamo i pojedine tužioce koji ne daju svoj maksimum u radu. Međutim, ja ću sa svojim saradnicima učiniti sve da onaj ko ne zaslužuje da bude tužilac Tužilaštva BiH više i ne bude tužilac Tužilaštva”, poručio je Kajganić.

Za predmete Memić i Dragičević naglašava da su izuzetno složeni.

“Jednostavno, moramo biti svjesni da u tako složenim predmetima nikada ne znamo ni vremenski okvir kada će odluka biti donesena niti koja će vrsta odluke biti.

Kakva god bude odluka postupajućih tužilaca, ja ću stati u potpunosti iza nje. Mi smo dali sve od sebe u smislu kapaciteta i podrške koju imamo i u jednom i u drugom predmetu.

Kada budemo imali rezultate, javnost će biti obaviještena”, podvukao je Milanko Kajganić.

Raport.ba