Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Načelnici sarajevskih općina o odluci Ustavnog suda FBiH: Usvojili 13 zaključaka

Danas je u Općini Centar održana zajednička konferencija za medije na kojoj su načelnici općina sa područja Kantona Sarajevo prezentirali usvojene zaključke odgovarajući na različita tumačenja odluke Ustavnog suda FBiH.

Medijima su se obratili direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin, načelnik Općine Centar Srđan Mandić, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. Konferenciji su prisustvovali i načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović, načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo, sekretar Općine Centar Adelina Džanković, šef Kabineta načelnika Općine Vogošća Sabahudin Kazić i drugi saradnici općina sa područja Kantona Sarajevo.

Načelnik Mandić upoznao je prisutne medije sa usvojenim zaključcima devet načelnika općina sa područja Kantona Sarajevo naglasivši važnost usklađivanja zakonske regulative koja tretira oblast organizacije službi unutar jedinica lokalne samouprave.

-Imamo jednu situaciju koju smo okarakterisali kao pravnu nesigurnost, a ovo nije jedini slučaj u ovoj komplikovanoj ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine. Suočeni smo sa problemom da oblast organizacije službi jedinica lokalne samouprave tretiraju dva federalna zakona na dva različita načina i to Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Zbog neusklađenosti ovih zakona u proteklim godinama bilo je različitih tumačenja i različitih postupanja unutar jedinica lokalnih samouprava. Iako je Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH donesen 2006. godine, do danas zakoni koji su ranije doneseni nisu usklađeni s njim, iako je to zakonska obaveza koja je propisana u završnim odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Podnoseći apelaciju Ustavnom sudu FBiH, željeli smo riješiti dugogodišnji problem sa kojim se jedinice lokalne samouprave suočavaju. Presuda koju smo dobili nije riješila problem. Tražimo od Saveza općina i gradova FBiH, kao zakonskog zastupnika jedinica lokalne samouprave, da od nadležnih organa Federacije BiH i kantona, zahtijeva usklađivanje njihovih zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se izbjegli problemi u njegovoj primjeni, poručio je Mandić.

Travljanin je istakla da se sa problemom zbog neusklađenosti pomenutih zakona suočavaju sve jedinice lokalne samouprave, ne samo u Kantonu Sarajevo, nego u cijeloj Federaciji BiH.

-Za ovih 16 godina od donošenja Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH vrlo često smo imali upite od jedinica lokalne samouprave u FBiH kako primjeniti propise kada dva zakona različito regulišu istu materiju. Radi se o neusaglašenosti propisa koji u praksi stvaraju velike probleme u primjeni. Mi smo u okviru Saveza slali upite nadležnim ministarstvima, a vrlo često smo od istih institucija dobivali oprečna mišljenja. Savez općina i gradova FBiH će obavijesti Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope o problemima u primjeni sa implementacijom Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 16 godina poslije njegovog stupanja na snagu. Od Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, koji predstavlja lokalne vlasti, zahtijevat ćemo poduzimanje hitnih mjera kako bi se u Federaciji Bosne i Hercegovine ispoštovala Evropska povelja o lokalnoj samoupravi ratificirana 1994. godine i Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH, kao lex specialis za jedinice lokalne samouprave, kazala je Travljanin.

Načelnik Fazlić naglasio je da svi zakoni koji se odnose na lokalne zajednice moraju biti usklađeni sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Hadžibajrić je izrazio nadu da će problem zbog neusklađenosti zakona u što skorijem vremenu biti riješen.

-Nažalost, zbog ovakve pravne nesigurnosti mnogi procesi u jedinicama lokalne samouprave su u zastoju, a to je nedopustivo. Jedino jedinice lokalne samouprave efektivno rade u državi Bosni i Hercegovini. Mi smo direktno vezani za građane, prvi smo i posljednji amortizer kada je u pitanju rješavanje problema građana Bosne i Hercegovine. Jedinice lokalne samouprave su te koje nose teret ove države, a pojedinci to pokušavaju narušiti, zbog raznih političkih interesa. Federalni parlament nikada za ovih 16 godina nije na dnevni red stavio ovo pitanje, što je bila njihova obaveza, kazao je između ostalog Hadžibajrić.

Da podsjetimo, načelnici devet sarajevskih općina su dana 23.11.2022., odgovarajući na različita tumačenja odluke Ustavnog suda FBiH, a osobito na ona u kojima je nekorektno i netačno komentarisana kako potreba za pokretanjem apelacije, tako i sama odluka Ustavnog suda, donijeli i potpisali trinaest zaključaka sa čijim sadržajem žele upoznati širu javnost.

Uzimajući u obzir činjenicu da su se pojavila različita razumijevanja presude Ustavnog suda, te da je u dijelu javnosti prezentirano da općine rade nezakonito jer ne primjenjuju odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je istaći da Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH istu oblast drugačije definiše.

Upravo zato da bi se u budućnosti izbjegla pravna nesigurnost u oblasti donošenja odluka o organizaciji općinskih službi i sistematizacija radnih mjesta, devet sarajevskih općina je početkom godine pokrenulo apelaciju Ustavnom sudu zbog neusklađenih odredbi Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budući da Ustavni sud svojom presudom ovu pravnu dilemu nije riješio, načelnici devet općina Kantona Sarajevo podsjećaju da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se u općinama ostvaruje lokalna samouprava, te da su u BiH na snazi opća pravila međunarodnog prava, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. Odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi sastavni su dio zakonodavstva FBiH, a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH je stupio na snagu 7.09.2006. godine, kako je istakao i Ustavni sud FBiH u svojoj presudi.

Zakon o principima lokalne samouprave zakonski obavezuje FBiH i kantone da usklade svoje zakone s ovim Zakonom, dok su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute, jer stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe kantonalnih zakona i sve odredbe statuta jedinica lokalne samouprave koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

Iako je Zakon o organizaciji uprave u FBiH donesen 2005. godine, dakle prije Zakona o principima lokalne samouprave, do obaveznog usklađivanja odredbi nije došlo ni nakon 16 godina od stupanja na snagu Zakona o principima lokalne samouprave, a za šta je bio predviđen zakonski rok od 6 mjeseci, niti se Zakon o principima lokalne samouprave počeo u potpunosti implementirati.

Vijest Načelnici sarajevskih općina o odluci Ustavnog suda FBiH: Usvojili 13 zaključaka se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus