Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Oglasila se Sebija Izetbegović nakon što je ostala bez profesorskih titula

Sebija Izetbegović je reagirala na vijest koju je objavio rektor UNSA Rifat Škrijelj koji je nakon sjednice Senata potvrdio informaciju da je direktorici Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu (KCUS) oduzeta titula redovnog profesora.

On je kazao da je današnja odluka samo nastavak aktivnosti nakon što joj je oduzeto zvanje magistra kako bi se smanjile negativne posljedice.

Sebija Izetbegović: Politički motivi

“U vezi sa odlukama Senata i rektora Univerziteta u Sarajevu koje su usmjerene na osporavanje zvanja magistra nauka koje sam stekla na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, ali i na oduzimanje akademskog zvanja redovne profesorice u koje sam birana na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, želim istaknuti da se radi isključivo o politički motiviranim postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja određenih političkih agendi, kao i u cilju moje lične diskreditacije.

Način na koji se to radi, zasigurno će ostati upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja Univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati Senat Univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure.

Pokazani stepen kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Unvierziteta u Sarajevu zasigurno nije zabilježen u dosadašenjem radu Univerziteta u Sarajevu.

Takvo nešto moguće je isključivo u zaslijepljenosti mržnjom i netrpeljivošću koju rektor Škrijelj javno manifestira, kako prema SDA, tako i u odnosu na moju ličnost”, navodi, između ostalog, Izetbegović u objavi na Facebooku.

“Inkvizicijski postupak”

Tvrdi da se radi o “inkvizicijskom postupku u kojem se ne poštuju ni osnovni pravni postulati”.

Tvrdi da se krši Zakon o visokom obrazovanju i Statut Univerziteta te optužuje rektora Škrijelja.

“U prilog ovakvoj tvrdnji dovoljno je samo ukazati na činjenicu da Senat nikada nije donio opći akt na osnovu kojeg bi se ovakvi postupci mogli uopšte provoditi, da rektor svojevoljno i neovlašteno preuzima ingerencije Senata i imenuje komisiju za navodno utvrđivanje činjeničnog stanja i analizu dokumentacije, da se predlažu i usvajaju odluke pozivanjem na Zakon visokom obrazovanju, a da se istovremeno takvim prijedlozima odluka na najgrublji način krši upravo Zakon, da se odluke donose na osnovu nepotpuno utvrđenih činjenica i selektivno analizirane dokumentacije, da se za navodno počinjene nezakonitosti uopšte ne postavlja pitanje odgovornosti onih koji su u provođenju tih postupaka sudjelovali i još mnogo toga, jasno ukazuju da se radi o ciljanom i politički motiviranom pristupu.

Logično je postaviti pitanje, kako je moguće nezakonito steći zvanje magistra na Medicinskom fakultetu i biti biran u akademsko zvanje na Univerzitetu, a da za takve navodne nezakonitosti niko, niti na Medicinskom fakultetu niti na Univerzitetu ne odgovara. Ovakvim postupcima rektor Škrijelj ne samo da nanosi štetu meni, nego istovremeno, trajno i nepovratno, urušava ugled Univerziteta u Sarajevu”, navodi Izetbegović te zaključuje:

“Zbog svega navedenog, rektor Škrijelj će biti u prilici da svoje tvrdnje dokazuje činjenicama i dokazima u sudskim postupcima, ali i pred nadležnim tužilaštvom, a ne samo rukama onih senatora koji svjesno ili nesvjesno pristaju biti sudionici perioda mračnjaštva Univerziteta u Sarajevu”.

Raport.ba