Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Oglasio se Faruk Kapidžić dia: Kaže da nije kriv za rušenje zgrade u centru Sarajeva i da je žrtva medijskog linča

Prije sedam dana dio stare zgrade na Marijin Dvoru u centru Sarajeva se urušio, na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Video rušenja zgrade u srcu Sarajeva, koji je objavljen nakon nesreće, pokazao je da su građani Sarajeva imali sreće, ali i otvorio problem nemara nadležnih.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić objavio je tada poduži status u kojem je, između ostalog, spomenuo nadležnosti:

“Međutim, postavlja se pitanje zašto se ovo dešava? Sporna zgrada se nalazi u obuhvatu kvadranta B, za koji je nadležna gradska uprava. Takođe, zgrada je, kao i cijelo navedeno područje, proglašena nacionalnim spomenikom i kao takva ne smije biti taknuta, bez obzira što ugrožava živote ljudi. Nedelja je, niko iz nadležne federalne inspekcije nije bio dostupan. Nema ni g. Kapidžića da nam objasni šta nam je činiti”, napisao je Mandić i poručio da “Općina Centar više neće skupljati gelere i biti žrtva neodlučnosti i nezainteresovanosti viših nivoa”.

Nakon toga uslijedio je prepucavanje sa gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić, a Faruk Kapidžić dia, šutio je sve dosad. Oglasio se na svom Facebook profilu, a njegov status prenosimo u cijelosti, bez pravopisnih intervencija:

Poštovani građani Kantona Sarajevo, obzirom na suptilnu medijsku blokadu od strane onih medija koje jedan dio građana uzima kao relevantne i objektivne, ovo je jedini način da obrazložim neke stvari koje vi pored vaših „objektivnih“ i „relevantnih“ medija koje pratite ne možete znati. Iako sam svjestan da oni koji me napadaju ne čitaju moje objave, niti prate medije koji me žele objaviti, ja ću obrazložiti neke stvari čisto da ostanu zapisane.

Dakle, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je institucija kojom upravljaju tri imenovana člana na mandatni period od pet godina. Članove komisije imenuje Predsjedništvo i to dva člana iz entiteta Federacije BiH, a jedan član iz entiteta Republika srpska. Sadašnji sastav Komisije je treći saziv od kada Komisija zvanično postoji odnosno od 2002. godine. Treći saziv članova Komisije je imenovan u Februaru 2021. godine koji, pored mene, čine još Anđelina Ošap Gačanović i Zoran Mikulić.

Sve odluke se mogu donijeti samo koncenzusom na sjednicama koje saziva Presjedavajući Komisije. Presjedavajući se rotira svakih 10 mjeseci, a trenutni presjedavajući je gospodin Zoran Mikulić. Sjedište Komisije je u Sarajevu, a kancelarije su u prošlom sazivu otvorene i u Mostaru i u Banjaluci. Odluka o Historijskom Urbanom Krajoliku Sarajevo (HUK) je donesena u prošlom sazivu, a kojeg ja NISAM bio član, u oktobru 2020. godine, a zbog obimnosti odluke objavljena je u januaru 2021. godine.

Moja borba tokom 2020. godine, dok sam obnašao funkciju Kantonalnog ministra prostornog uređenja KS, da se takva odluka ne donese, nažalost nije urodila plodom, iako sam konkretnom argumentacijom detektovao i najavio sve probleme koje će zadesiti opštine Centar i Stari grad. I tada sam bio, kao što sam i sada, stanovišta da je takva odluka potrebna, ali ne u formi i u obuhvatu kako je donesena, te da ista mora biti promijenjena!

Kada sam u februaru 2021. godine zaprimio dužnost člana Komisije, u prva četiri mjeseca smo napravili Prijedlog izmjene odluke, a koja je obuhvatala ispravljanje svih manjkavosti i propusta trenutne Odluke, kao i smanjivanje granica obuhvata nacionalnog spomenika na samo onaj dio koji je stvarno potreban.U Julu 2021. godine taj Prijedlog izmjene odluke HUK Sarajevo je nekoliko puta stavljan na Dnevni red Sastanaka, ali nažalost nije mogla biti usvojena kao materijal za sjednicu zbog nepostojanja koncenzusa prilikom glasanja. Od tada do danas izmjena odluke HUK Sarajevo nije usvojena.

Također, u toku protekle dvije godine od kada sam član Komisije, zvanično sam tražio od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, da imenuje dva člana komisije koja nedostaju po Anex-u 8 Deytonskog sporazuma, a koji definiše formiranje i rad Komisije, što bi riješilo trenutne političke blokade koje se sporadično i od slučaja do slučaja dešavaju od strane člana Komisije koji dolazi iz entiteta Republika srpska.

Stara Električna centrala u ulici Hiseta, a koja je ovih dana povod za hajku određenih političkih krugova na mene, nije dio nacionalnog spomenika u okviru pomenute odluke HUK, ali jeste pojedinačni nacionalni spomenik BiH proglašen u prvom sazivu komisije još 2015. godine.

U okviru te odluke propisane su mjere zaštite samog objekta, te mogućnosti i način intervencija na istom, ali obzirom na stanje u kojem se objekat te 2015. godine nalazio, specijalno su propisane i HITNE MJERE zaštite obzirom na ugrožavanje života ljudi zbog mogućeg obrušavanja na javnu površinu. Od tada do danas nije ništa urađeno, a što je izričito propisano hitnim mjerama i obavezama svih nivoa vlasti od Opštine preko Grada i Kantona do Federacije.

Jedino je Opština Centar tada skelama, samo na dijelu trotuara ulice Hiseta, obezbjedila fizičku zaštitu prolaznika od obrušavanja pojedinih dijelova objekta, ali ne i od obrušavanja kompletnog objekta. U međuvremenu taj objekat je postao privatno vlasništvo, a skela je istruhla. Prije 7 dana dio zida centrale se obrušio, srećom bez kobnih posljedica za građane.

Isti dan je od strane opštinskog načelnika Srđana Mandića prozvana Komisija i ja, kao da sam jedini u komisiji koji odlučuje, te me u svom stilu optužio da nešto blokiram i ugrožavam bezbjednost građana.Poslje toga je bilo još nekoliko objava u sličnom stilu preko određenih portala i TV stanica, te je javnost ponovo medijski izmanipulisana i dezinformisana slično kao prije godinu i po kada je isti načelnik objavljivao da ja na čelu Komisije ne dozvoljavam zamjenu vodovodnih cijevi u Opštini Centar.

Nažalost i nakon 7 dana od obrušavanja zida i medijskog linča mene i Komisije, mi nismo dobili niti jedan zvaničan upit od opštine, federalnog ministarstva ili inspekcije. Sve što smo dobili zvanično jeste Elaborat o statičkoj stabilnosti ostatka predmetnog nacionalnog spomenika od sadašnjeg vlasnika i Informaciju od Federalnog ministarstva prostornog uređenja da su poslali federalnu inspekciju da izvrši uviđaj.

Usmena informacija sa održanog sastanka u opštini Centar, koji je održan u petak 10.03.2023. godine, jeste da će Federalna inspekcija dostaviti izvještaj o izvršenom uviđaju sa terena u ponedeljak 13.03. (sutra).

Dakle poštovani građani, iako sam član SDA, na stručnim funkcijama koje obavljam postoji samo stručno mišljenje, a nikako političko ili neko drugo i to svi koji su imali i imaju bilo kakav kontakt samnom vrlo dobro znaju.

Igra koja se vodi oko ruševina proglašenog Nacionalnog spomenika na Marindvoru treba da u konačnici otvori put poništenju odluke i tako omogući novu izgradnju što se neće desiti dok sam ja član Komisije. HITNE MJERE zaštite su donesene još 2015. godine i tu se uloga Komisije završava, a počinje uloga svih nižih nivoa vlasti u cilju provođenja istih. Zašto se nije postupalo po donesenoj odluci je jasno, jer vrijeme će učiniti da ti ostatci nestanu i da se otvori vrijedan prostor za neku megalomansku izgradnju. Zašto niko nije odgovarao zato što se nije postupalo prema propisanim hitnim mjerama, a zakonska je obaveza, to samo nekima još nije jasno.

Sada imamo opasnost za građane i prema elaboratu o statičkoj stabilnosti ostataka građevine treba se postupiti što prije i demontirati svaki dio objekta koji nije stabilan.

Svaki objekat, bilo da je Nacionalni spomenik ili ne, koji ugrožava živote i sigurnost ljudi mora biti od strane vlasnika uklonjen ili saniran. Ukoliko to vlasnik ne uradi onda je dužna opština da djeluje i hitno ukloni ili sanira.

Ukoliko bilo ko smatra da prije zahvata uklanjanja opasnog objekta treba neko mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, onda neka dostavi zvanično upit da se komisija konsenzusom izjasni i odgovori.

Prebacivanje odgovornosti na Komisiju pisanjem statusa na društvenim mrežama je krajnje neodgovorno i neozbiljno, pogotovo zato što se istovremeno maltretiraju građani da bi se ostvarile neke bolesne ambicije, kao i došlo do željenog cilja izgradnje svake slobodne ili “oslobođene” površine.S poštovanjem, onima koji su ovo pročitali kao i medijima koji su ovo objavili”, napisao je na svom Facebook profilu Faruk Kapidžić dia.

Raport.ba