Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Parlament FBiH će raspravljati kako unaprijediti materijalni status osoba sa invaliditetom

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH će na sjednici, zakazanoj za 15. mart, razmatrati Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom, koji je potrebno donijeti kako bi se unaprijedio materijalni status osoba sa invaliditetom s najtežim oblicima oštećenja.

– Zakon predviđa istu osnovicu i isti način obračuna visine naknada za osobe sa invaliditetom od 90 posto i 100 posto oštećenja organizma, koje objektivno zbog težine invaliditeta ne mogu biti konkurentna radna snaga na otvorenome tržištu rada i osigurati sebi adekvatnu zaradu. Obaveza je svake države potpisnice UN Konvencije o pravima OSI da što je više moguće izjednači mogućnosti za sve građane, pa tako i za osobe sa invaliditetom. U skladu sa tim principom ovo su naknade po osnovu izjednačavanja mogućnosti za OSI u odnosu na ljude bez invaliditeta – izjavio je Feni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Kaže da navedeni zakon po prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnoga procesa starenja.

– Za OSI sa nižim stupnjem invaliditeta od 90 posto predviđena su prava koja se ostvaruju po propisima o socijalnoj zaštiti, zdravstvenome osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i propisima o zapošljavanju, gdje im se pod jednakim uvjetima daje prednost – dodao je Drljača.

Vlada Federacije BiH predložila je donošenje ovog zakona s ciljem da se riješe problemi s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BIH.

Jedan od tih problema odnosi se na ortopedska pomagala, te je Vlada pozvala vlade kantona u FBiH da razmotre mogućnosti donošenja i usvajanja propisa za izjednačavanje prava na ortopedska pomagala za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način i okolnosti sticanja invaliditeta.

Dakle, za osobe sa nižim stupnjem tjelesnoga oštećenja potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kroz jednak tretman kod prava na liječenje i ortopedska pomagala.

Također, tim osobama prioritetno treba omogućiti zapošljavanje pod općim i posebnim uslovima, te penzionisanje pod povoljnijim uslovima.

Stoga je ovaj zakon, koji je Vlada FBiH utvrdila na sjednici početkom oktobra protekle godine, u formi nacrta upućen u parlamentarnu proceduru.

Ukoliko Predstavnički dom prihvati navedeni Nacrt, bit će potrebno da ga odobri i Dom naroda da bi se mogao uputiti u javnu raspravu. Nakon toga, treba izraditi prijedlog zakona, koji ponovo trebaju usvojiti oba doma Parlamenta FBiH kako bi mogao stupiti na snagu.

Vijest Parlament FBiH će raspravljati kako unaprijediti materijalni status osoba sa invaliditetom se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus