Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Pokrenuta inicijativa za usvajanje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti aktivista u KS

Aarhus centar u Bosni i Hercegovini pokrenuo je inicijativu za donošenje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista na nivou Kantona Sarajevo (KS), potvrđeno je Feni iz tog centra.

S obzirom na pravnu neuređenost ove oblasti u Federaciji BiH, ističu da je ideja da se inicijativa uputi i na nivo Federacije BiH u suradnji sa ostalim Eko HUB-ovima, kao i ostalim zainteresovanim udruženjima.

Tvrde da se mnogobrojni okolišni problemi rješavaju na lokalnom nivou, općinama i mjesnim zajednicama te da tokom provođenja tih aktivnosti građani i aktivisti nailaze na različite probleme.

– Jedan od ključnih problema jeste i pravna neusaglašenost. U RS već trinaest godina postoji Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, dok ne postoji u Federaciji BiH, niti zasebno na nivou kantona. To je veliki problem iz razloga što ne postoje harmonizirana pravila o načinu pripreme građanske inicijative, načina prikupljanja potpisa građana niti zaštitni mehanizmi u odnosu na zaštitu građana i aktivista koji nastoje pokrenuti diskusiju o nekom pitanju od javnog interesa, poput zaštite okoliša i slično – kazali su iz Aarhus centra u BiH.

Kažu da se u Federaciji BiH pitanje građanske inicijative bliže uređuje na nivou općina gdje sve općine predviđaju u svojim statutima obavezu prikupljanja jedinstvenih matičnih brojeva da bi predata građanska inicijativa bila validna, što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

U okviru tih inicijativa, poseban fokus je usmjeren na tzv. „SLAPP“ tužbe, strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja.

– Ovakve tužbe se decidno usmjeravaju protiv aktivista tako da ih se optereti troškom pravne odbrane dok ne odustanu od kritike i protivljenja i učešća u građanskim inicijativama, li iskazivanja mišljenja o određenoj temi i organizovanja građanskih ili aktivističkih aktivnosti, koje za cilj imaju pokretanja javne rasprave o pitanjima javnog interesa, a sve s ciljem cenzure, zastrašivanja i ušutkivanja – istakli su.

Direktorica Udruženja Resursni Aarhus centar u BiH Emina Veljović kazala je da bi donošenjem tih zakona, Federacija BiH zauzela lidersko mjesto u svijetu u odnosu na ANTI-SLAPP tužbe, što bi svim građanima omogućilo jasan i siguran zakonski okvir da ostvaruju osnovna prava unutar demokratskog društva, a putem građanskih inicijativa.

Vijest Pokrenuta inicijativa za usvajanje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti aktivista u KS se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus