Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Potvrđena optužnica ‘visoke korupcije’: Elektroprijenos BiH oštećen za oko pola miliona KM

Sud BiH potvrdio je optužnicu ‘visoke korupcije’ u slučaju državne kompanije Elektroprijenos BiH.

Potvrđeno je ovo iz Tužilaštva BiH koje je objavilo i neke detalje.

Prvooptuženi je direktor kompanije Mate Žarić. Pored njega u optužnici su i: Mila Bule, Aleksandar Šukalo zv. Saša, Zoran Manojlović i Drago Malešević.

Oni su, prema optužnici Elektroprijenos oštetili za oko 500.000 KM.

“Optuženi se terete da su u periodu od 08.04.2015. do 22.08.2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist a nanijeli štetu pravnom licu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM”, navodi se u saopćenju.

Šta su konkretno uradili

Prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora 08.04.2015. godine, kao naručioca radova, zaključio ugovor sa pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest /18/ mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Nakon što je isplaćen avans u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku. A rok je bio definiran ugovorom. Prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana.

Optuženi su propustili da postupe u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3% od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

Usljed ovakavog propusta učinjenog od strane optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju. Dok je drugom pribavljena imovinska korist.

“U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi se terete u svojstvu: Drago Malešević, rukovodioca Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka, Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave, te Mate Žarić u svojstvu generalnog direktora.

Raport.ba