Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Predstavnički dom podržao da se zakonski unaprijedi status osoba sa invaliditetom

S ciljem da se unaprijedi materijalni status osoba s invaliditetom, poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatili su Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe sa invaliditetom, te ga uputili u javnu raspravu od 30 dana.

Navedeni zakon predložila je Vlada Federacije BiH kako bi se konačno riješili problemi s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BIH.

– Jedan od tih problema odnosi se na ortopedska pomagala, te je Vlada pozvala vlade kantona u FBiH da razmotre mogućnosti donošenja i usvajanja propisa za izjednačavanje prava na ortopedska pomagala za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način i okolnosti sticanja invaliditeta – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za Fenu nakon usvajanja nacrta.

Dakle, za osobe sa nižim stepenom tjelesnog oštećenja potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kroz jednak tretman kod prava na liječenje i ortopedska pomagala.

Također, tim osobama prioritetno treba omogućiti zapošljavanje pod općim i posebnim uslovima, te penzionisanje pod povoljnijim uslovima, navodi Drljača.

Zakon predviđa istu osnovicu i isti način obračuna visine naknada za osobe sa invaliditetom od 90 posto i 100 posto oštećenja organizma, koje objektivno zbog težine invaliditeta ne mogu biti konkurentna radna snaga na otvorenome tržištu rada i osigurati sebi adekvatnu zaradu.

– Obaveza je svake države potpisnice UN Konvencije o pravima OSI da što je više moguće izjednači mogućnosti za sve građane, pa tako i za osobe sa invaliditetom. U skladu sa tim principom ovo su naknade po osnovu izjednačavanja mogućnosti za OSI u odnosu na ljude bez invaliditeta – pojasnio je Drljača.

Dodaje da zakon prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnoga procesa starenja.

– Za OSI sa nižim stepenom invaliditeta od 90 posto predviđena su prava koja se ostvaruju po propisima o socijalnoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i propisima o zapošljavanju, gdje im se pod jednakim uvjetima daje prednost – naglasio je Drljača, koji očekuje da donošenje ovog zakona podrži i Dom naroda kako bi se nakon javne rasprave moglo pristupiti izradi konačnog prijedloga zakona.

Vijest Predstavnički dom podržao da se zakonski unaprijedi status osoba sa invaliditetom se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus