Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Predstavnički dom PSBiH: Dolaze li bolji dani za bh. sport?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas (12 sati) trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Prijedlog su uputili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predložena dopuna zakona

Predložena dopuna zakona predviđa da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, definira da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

U obrazloženju predloženog zakonskog rješenja navodi se da je Bosna i Hercegovina, kao i svaki drugi subjekt međunarodnog prava, suverena i nezavisna zemlja, koja u okviru vlastitog pravnog sistema uređenog Ustavom BiH, putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, samostalno donosi ustav, zakone, odluke i druga akta.

Predviđeno je i razmatranje principa Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Prijedlog tog zakona ima za cilj da trajno osigura materijalnu podršku za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata svih naših reprezentativnih selekcija i sportista pojedinaca, te da se osigura trajno finansiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata kroz poseban Fond koji će biti uspostavljen, naveo je predlagač.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, koji je  predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Predstavnički dom: Pred poslanicima i izvještaj komisije

Prijedlogom zakona s oznakom „EI“, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i principe Prijedloga zakona o graničnoj kontroli. Predlagač je Vijeće ministara BiH, prenosi FENA.

Pred poslanicima bi se, između ostalog, trebao naći i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, a koji predviđa da se u navedenom zakonu riječi “zajedničke institucije” zamijene riječima “institucije Bosne i Hercegovine”.

S obzirom na to da Kolegij nije postigao saglasnost o predloženom zakonu, poslanici će se o njemu izjašnjavati u drugom krugu glasanja.   

Na dnevnom redu bi Predstavničkog doma, između ostalog, trebalo da se nađe i nekoliko izvještaja i informacija, te davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora.

Raport.ba