Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Priznanje svjedokinje da je brisala dokumente iz jedine informacije u kojoj se spominju respiratori

Burno je danas bilo na ročištu pred Sudom BiH u predmetu protiv optuženih koji su učestvovali u nabavci 100 respiratora ACM812 A kupljenih u aprilu 2020. godine za oko 10,5 miliona KM. Danas su svjedočile Dijana Smailagić i Mirela Eljšan, obje uposlenice u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH.

Piše: SEMIRA DEGIRMENDŽIĆ

Ove svjedokinje je pozvala odbrana optuženog Fadila Novalića, premijera FBiH i njihovim iskazima, pokušavaju se osporiti raniji dokazi da je neko falsifikovao Informaciju Federalnog štaba Civilne zaštite o aktivnostima koje je to tijelo provelo na suzbijanju i prevenciji širenja koronavirusa od 23. marta do 3. aprila, a što tvrdi odbrana optužene Jelke Milićević, federalne ministrice finansija i komandantice Federalnog štaba Civilne zaštite.

I Tužilaštvo BiH je posvetilo pažnju tome da se razjasne nedoumice u vezi s mogućim falsificiranjem ove informacije, što bi ukoliko se pokaže tačnim otvorilo pitanje krivične odgovornosti po drugom osnovu onih koji su se upustili u falsificiranje, odnosno prepravljanje ovog dokumenta.

SVJEDOKINJAMA JE NADREĐENA EDITA KALAJDŽIĆ

Zašto je ova informacija bitna u ovom procesu i zbog čega je optuženima Novaliću i Solaku važno da Sud BiH povjeruje da je Vlada FBiH u aprilu 2020. godine iz Federalne uprave Civilne zaštite dobila taj dokument u kojem je navodno stajala rečenica “Dana 03. 04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora“ i zbog čega je za optuženu Jelku Milićević, ali iza Tužilaštvo BiH važno da dokaže da ta rečenica nije bila u materijalima koje je ona dobila 6. aprila 2020. godine?

I za javnost u BiH i za svakog građanina ove zemlje bitno je da se ovo pitanje do kraja istraži, jer dosta je čudnih okolnosti u vezi s ovom informacijom koje ukazuju na to da se u Vladi FBiH, izvršnom organu vlasti u Federaciji, falsifikuju dokumenti i da za to niko ne odgovora.

Za sada je teško doći do prave i jedine istine i sigurno bi u dokazivanje toga trebalo uključiti nezavisne vještake i stručne osobe i jednom zauvijek riješiti ovu dilemu.

Zbog boljeg razumijevanja važnosti ove informacije, neophodno je razjasniti zbog čega je ona bitna i šta je njena pozadina, te kakvu korist od nje ukoliko jeste i nije falsifikovana imaju optuženi.

Podsjećamo, Vlada FBiH na sjednici održanoj 9. aprila 2020. godine razmatrala je Informaciju Federalnog štaba Civilne zaštite o aktivnostima koje je to tijelo provelo na suzbijanju i prevenciji širenja koronavirusa od 23. marta do 3. aprila.

Tu informaciju je Vladi dostavio FUCZ-e. Za detalje ove informacije se nije ni znalo sve dok nije otpočeo sudski proces u vezi s nabavkom respiratora i do sada je ova informacija u više navrata pokazivana svjedocima i ona je išla u prilog tvrdnjama da je Vlada FBiH šest dana nakon što je potpisan ugovor za nabavku respiratora to i saznala kroz rečenicu u toj informaciji koja glasi: “Dana 03. 04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora“.

Međutim, Senka Nožica, advokatica Jelke Milićević tvrdi da u toj informaciji koju je dobila njena branjenica Jelka Milićević, nije bilo te rečenice i da ju je neko kasnije dodao.

Advokatica Nožica je na jednom od ranijih ročišta pokazala istu tu informaciju, a koja ne sadrži rečenicu “Dana 03. 04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora“. Da je u aprilu 2020. godine službenim putem i na službeni e-mail dobio informaciju bez te rečenice, pred Sudom BiH nedavno je potvrdio i svjedok Mario Glibić, uposlenik u Federalnom ministarstvu finansija. Kako se moglo razumjeti, Glibić na svom službenom e-mailu još uvijek ima taj dokument bez ove ključne rečenice.

Međutim, današnje svjedokinje, koje su kako smo već napisali uposlenice Generalnog sekretarijata Vlade FBiH danas su svjedočile u korist tvrdnji odbrane optuženih Novalića i Solaka da je sporna rečenica morala biti u izvornoj informaciji koja je u Vladi FBiH zaprimljena 6. aprila. Bitno je napomenuti da Sekretarijatom u kojem rade svjedokinje rukovodi kontroverzna Edita Kalajdžić, koja je bila članica Viber grupe “Gensek” u kojoj je dogovarana nabavka respiratora među nekoliko Novalićevih najbližih saradnika.

Inače i Edita Kalajdžić je bila svjedokinja u ovom procesu i njeno svjedočenje obilježilo je njeno veoma bahato i drsko ponašanje, pa se primjerice nije libila da uprkos svim dokazima o tome kako je dogovarana nabavka respiratora sve nazove “medijskim spinom”.

Upravo ove činjenice važne su i za današnje svjedočenje Dijane Smailagić i Mirele Eljšan čiji iskazi su naveli i tužitelja Mirzu Hukeljića i advokaticu Senku Nožicu, ali i predsjednicu Sudskog vijeća Džemilu Begović, te sudiju Bracu Stupara, osim prvobitnih i na brojna dodatna pitanja.

Dijana Smailagić je diplomirana pravnica i pomoćnica Edite Kalajdžić, a njen posao u Generalnom sekretarijatu se svodi većinom na to da signira poštu koja joj dođe iz pisarnice Sekretarijata, a među kojom su i materijali za sjednice Vlade FBiH.

Iako, kako se moglo danas čuti u sudnici, ovoj svjedokinji u opisu poslova nije obaveza iščitavanja tih materijala, niti na bilo koji drugi način učestvuje u pripremama za sjednicu Vlade FBiH, ona je kazala da “postoje neke stvari koje pročita”.

Pojasnila je da je primjerice obim pošte prošle godine u Sekretarijatu bio oko 11.000, te da se zbog toga nemoguće posvetiti iščitivanju tolikog broja dokumenata.

S druge strane, ova svjedokinja danas je tvrdila da je zbog brige i interesa za svoje i zdravlje svoje porodice u aprilu 2020. godine pročitala Informaciju Federalnog štaba Civilne zaštite o aktivnostima koje je to tijelo provelo na suzbijanju i prevenciji širenja koronavirusa od 23. marta do 3. aprila.

Posebno su je kaže zanimali respiratori, pa se sjeća da je u Informaciji bila rečenica o tome da je potpisan ugovor o njihovoj nabavci, što je nju tvrdi obradovalo, a sjeća se da je u toj informaciji bila i ona o zabrani kretanja, što je nju također zanimalo. Potvrdila je da je ovu informaciju signirala na Odsjek za pripremu sjednica Vlade FBiH.

Na pitanje tužitelja Hukeljića, koliko je inače pročitala takvih informacija u kojima se spominju respiratori, svjedokinja se nije mogla sjetiti, a u jednom trenutku je na ovo više puta ponovljeno pitanje kazala da su se respiratori spominjali i u informaciji Ministarstva zdravstva FBiH, ali u kontekstu sagledavanja potrebe njihove nabavke na bolničke ustanove.

Međutim, kada je tužitelj Hukeljić ovu svjedokinju pitao da li je pročitala istu informaciju FUCZ-a koja je u Vladu stigla i u maju ona se nije mogla sjetiti, a u nekoliko navrata kada je tužitelj insistirao na nekim odgovorima ova svjedokinja se usprotivila nekim pitanjima uz riječi “ne možete me to pitati”.

Advokatica Senka Nožica kazala je ovoj svjedokinji da će je podsjetiti da je lažno svjedočenje krivično djelo, te je najavila da će u vezi s tim optužena Jelka Milićević poduzeti određene radnje.

Predsjednica Sudskog vijeća Džemila Begović kazala je advokatici Nožica da ona ne može upozoravati svjedokinju i da se to može protumačiti kao neka vrsta pritiska.

Na ovu opasku Nožice burno je reagirala advokatica Fadila Novalića, Vasvija Vidović koja je rekla da “da je ovo možda prvi put da dođe u konflikt s kolegama”, te je istup Nožice okarakterizirala pritiskom na svjedokinju.

SUTKINJA BEGOVIĆ PREMIJERU NOVALIĆU: NE ŽVAĆITE ŽVAKU

U jednom trenutku sutkinji Begović se učinilo da pitanje ovoj svjedokinji želi uputiti i premijer Novalić kojeg je prije toga opomenula “da ne žvaće žvaku” u sudnici. Novalić je kazao da ne žvaće žvaku da je u pitanju “bombona koje su dijelili”. Sutkinja Begović mu je kazala “da barem zatvori usta dok žvaće”, a Novalić je kazao da nema pitanja za svjedokinju.

Inače, bombone je uoči početka suđenja u sudnici i danas dijelio optuženi Fahrudin Solak.

Svjedokinja Mirela Eljšan, po struci hotelijersko -turistički tehničar, zaposlena je u Sektoru za pripremu sjednica Vlade FBiH, kao viši referent operater za konverzije. Ona je danas pred Sudom BiH kazala da je njen posao skeniranje i postavljanje dokumenata koji će biti razmatrani na sjednicama Vlade FBiH na e-portal, koji je platforma dostupna članovima Vlade BiH, a na kojoj mogu izvršiti uvid i preuzeti materijale i dnevni red za sjednice.

Eljšan je potvrdila da je ona 6. aprila 2020. godine unijela i Informaciju oko čijeg se sadržaja spore i optuženi. Svjedokinja je tokom iscrpnih pitanja o procedurama koje se provode pri postavljanju tih dokumenata odgovarala na pitanje advokatice Nine Karačić, koja je jedna od braniteljica Fadila Novalića.

Ova svjedokinja je čvrsto branila tezu da ne postoji mogućnost da je iko mijenjao spornu informaciju.

Međutim, tokom odgovaranja na brojna pitanja tužitelja Hukeljića, ali i predsjednice Sudskog vijeća Džemile Begović, kao i optužene Jelke Milićević, njene advokatice Senke Nožica, te sudije Brace Stupara, svjedokinja je priznala da je 30. aprila 2020. ona skinula Informaciju s e-portala, memorisala je na svoj računar, te izbrisala zadnje tri stranice te informacije. To je, pojasnila je učinila zbog toga, jer su se u informaciji ponavljali zaključci koji su već bili postavljeni na e-portal.

To je, kazala je svjedokinja, učinila da ne bi došlo do konfuzije na sjednici i da na e-portalu ne bi bili dupli zaključci.

Tužitelj Mirza Hukeljić pitao je ovu svjedokinju kako su ti zaključci mogli izazvati konfuziju na sjednici kada ih je ona uklonila, 30. aprila, punih 21 dan nakon što je sjednica održana.

Svjedokinja je kazala da se “možda pogrešno izrazila” i da je dokument modifikovala “da ne bi bila izložena kritikama nadređenih i eventualnom disciplinskom postupku”.

Advokatica Senka Nožica pitala je ovu svjedokinju da li je od nekog tražila dozvolu da suštinski mijenja informaciju, na što je ona kazala da nije nikoga pitala, a slično pitanje joj je postavila i sutkinja Begović.

Iako je poznato da se materijali na e-portalu mogu mijenjati samo uz dozvolu i obrazloženje predlagača neke tačke dnevnog reda, svjedokinja je ostala pri stavu da to što je uklonila tri stranice iz Informacije ne znači da ju je mijenjala, te je kazala da joj za “uklanjanje viška” iz informacije nije trebala ničija dozvola, jer je kako je kazala praksa da se tako radi, ako se uoči greška.

Zanimljivo je da je svjedokinja kazala da je ovakav način rada “praksa”, a kada ju je tužitelj Hukeljić pitao koliko se često dešava da se prave takve greške kazala je “rijetko”, a na pitanje da se sjeti još nekog slučaja kada je uklanjala dokumente s e-portala, sjetila se samo jednog.

Svjedokinja tvrdi da nije mijenjan sadržaj informacije i u slučaju da je neka rečenica dodata u taj dokument da bi se to moglo uočiti.

No, tužitelj Hukeljić pitao je ovu svjedokinju, u slučaju da je skeniran kompletan dokument s izmijenjenim sadržajem i ponovo postavljen na e-portal, da li bi isto izgledao na e-portalu, ona je potvrdila da se u tom slučaju ne bi primijetilo da je stavljena nova informacija, ali je ponovila da sadržaj informacije nije mijenjan.

Također, tužitelj je svjedokinji predočio izvod dokumenta s e-portala na kojem prema njegovim tvrdnjama i danas u rubrici u kojoj se evidentira broj stranica ove informacije stoji : 16/19, što je također potvrda da je ona izbrisala tri stranice.

Svakako je zanimljivo i indikativno da je bilo potrebe da se Informacija o kojoj je Vlada FBiH raspravljala 9. aprila na bilo koji način ponovo tretira da se iz nje “uklanjaju viškovi” na e-portalu 30.aprila i to baš nekoliko dana nakon što je pokrenuta istraga o nabavci respiratora.

Ovo je posebno interesantno ako se zna da nijedna druga informacija ili dokument sa sjednice održane 21 dan prije toga nije mijenjan na e-portalu, nego baš ovaj u kojem su spominjani respiratori.

Treba podsjetiti da je burnih rasprava i raznih kontradiktornosti o ovoj informaciji bilo i na ranijim ročištima u ovom predmetu.

Kada je svjedočio Enes Memić, koji obavlja poslove direktora u FUCZ-e on je pred Sudom BiH potvrdio da u arhivi FŠCZ stoji informacija u kojoj nema rečenice o potpisivanju ugovora o respiratorima. Međutim, prije toga Mmeić je advokatici Fadila Novalića poslao informaciju u kojoj ta rečenica stoji. Potom je Memić na ročištu na kojem je svjedočio rekao da mu je Sanita Alagić, pomoćnica direktora FUCZ-a priznala da je ona dodala tu rečenicu, odnosno da je faktički “frizirala” zvanični dokument.

Memić je rekao da je on motiviran ranijim napisima u medijima da eventualno postoji informacija sa i bez ove sporne rečenice proveo svojevrsnu “malu istragu” u FUCZ-u nakon čega je uslijedilo priznanje Alagić da ona stoji iza promjene sadržaja ovog dokumenta.

Suđenje se nastavlja 23. marta kada je Novalićeva odbrana najavila saslušanje vještaka grafologa i Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Podsjećamo, za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora sudi se federalnom premijeru Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru FUCZ-a Fahrudinu Solaku, direktoru firme “F.H. Srebrena malina” Fikretu Hodžiću, kao i samoj firmi, te federalnoj ministrici finansija Jelki Milićević, kojoj je na teret stavljen nesavjestan rad u službi.

Sanita Alagić nije ni danas imala logičan i smislen odgovor na pitanje koje joj je više puta postavljeno u sudnici tokom njenog svjedočenja, a koje se odnosi na to , zbog čega ona kao jedan od autora informacije o aktivnostima Federalnog štaba Civilne zaštite u period od 23. marta do 3. aprila prošle godine, a koja je upućena Vladi FBiH u tabeli u kojoj je naveden utrošak sedam miliona maraka nije navela da se za taj novac nabavljaju respiratori, a u tekstualnom dijelu je navedeno da je “3. aprila potpisan ugovor za nabavku 100 respiratora”, uz dio da je i i iz budžetske rezerve Vlade FBiH izdvojeno oko 4,9 miliona KM.

Nožica je tražila jasan odgovor na pitanje, zbog čega ispod drugih tabela koje su sadržavale vrstu robe i cijenu nije bilo tekstualnog dijela o tome koja vrsta opreme se nabavlja, međutim iz odgovora Sanite Alagić nije se moglo dokučiti šta je tačno htjela reći, jer je dala više nejasnih pojašnjenja primjerice i to “da se nije znalo na što će biti utrošena još dva miliona maraka koja su obuhvatala ukupan iznos od skoro 12 miliona maraka koje su obezbijedili zajedno FUCZ i Vlada FBiH”, a rekla je u jednom trenutku i da je u tekstualnom dijelu informacije koja je otišla prema Vladi FBiH spomenula ugovor o nabavci respiratora “jer respiratore nije navela u tabeli”.

U ovom dijelu ispitivanja svjedokinje Nožica je kazala da je teza odbrane Jelke Milićević u pogledu rečenice o ugovoru o nabavci respiratora navedene u Informaciji FŠCZ koja je otišla Vladi FBiH ta da je riječ o falsifikatu i da te rečenice nije bilo u izvornom obliku informacije.

No, na ovo je reagirala sutkinja Džemila Begović prekinuvši advokaticu Nožicu, jer će ovu tezu odbrana morati dokazivati u dijelu ovog sudskog procesa koji će tek uslijediti.

Danas je otvoreno i pitanje o tome je li neko vršio ispravke na dokumentu pod nazivom Informacija Federalnog štaba Civilne zaštite o aktivnostima koje je to tijelo provelo na suzbijanju i prevenciji širenja koronavirusa od 23. marta do 3. aprila. Ova informacija, inače je usvojena na sjednici Vlade FBiH 9. aprila prošle godine, a sada se postavlja pitanje je li neko na njoj dodatno intervenirao kako bi zaštitio prije svega premijera Novalića.

Ovo pitanje potencirala je Senka Nožica, advokatica optužene ministrice finansija Jelke Miličević.

Prije toga, Edita Kalajdžić je pojasnila da predlagači svih tačaka dnevnog reda o kojima inače raspravlja Vlada FBiH, dostavljaju materijale Sekretarijatu, a potom ih Sekretarijat postavlja na e-portal Vlade FBiH. Taj portal dostupan je, kazala je Kalajdžić za 80 ljudi u Vladi FBiH, a svi ministri se na njemu mogu informisati o materijalima koji će biti raspravljani na sjednicama Vlade.

Kalajdžić je objašnjavajući tu procedure kazala da jednom postavljeni materijal niko ne može ispravljati, izuzev predlagača, ali da on mora o tome napisati obrazloženje koje je u tom slučaju vidljivo i na e-portalu zbog čega je neki materijal ispravljan.

Međutim, advokatica Senka Nožica, tvrdi drugačije. Ona je danas Kalajdžić kazala :

-Vi kažete da je samo podnosilac mogao izmijeniti nešto u materijalu. Znate li da je 30. aprila izvršena izmjena u toj informaciji i da se to nalazi na e-portalu- pitala je Nožica.

Kalajdžić je žustro i oštro na ovu tvrdnju odgovorila:

– Ne ostavljam nikakvu mogućnost da je do toga došlo – kazala je ona.

Na ovo je advokatica Nožica kazala da iz svog iskustva pravnice može reći da je “svašta moguće” i da će odbrana Jelke Miličević to dokazati.

Iako advokatica Nožica danas nije pojašnjavala šta je tačno mijenjano u spornoj informaciji, podsjećamo da je Fokus o tome ranije pisao da postoje tvrdnje da je neko tek nakon što je otkrivena afera nabavke respiratora u Informaciju koju je usvojila Vlada FBiH 9. aprila prošle godine, naknadno ubacio rečenicu: “Dana 03. 04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora.“

Odbrana Jelke Miličević ranije je istaknula da u prvobitnoj verziji ove informacije koju je dobila ministrica finansija prošle godine, ove rečenice nije bilo.

Inače, jasno je da je ova rečenica veoma bitna. Prije svega zbog toga, ukoliko ona jeste bila u Informaciji od 9. aprila prošle godine, kada je usvojena na Vladi, to znači da su ministri morali znati da je potpisan ugovor za nabavku respiratora. S druge strane, ukoliko je nije bilo, znači da je informacija fingirana, a kako bi se spasili oni koji su tajno dogovarali nabavku respiratora zakamufliranu pod nabavkom “medicinskih sredstava”.

Vijest Priznanje svjedokinje da je brisala dokumente iz jedine informacije u kojoj se spominju respiratori se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus