Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

RAK pokrenuo postupak protiv FACE TV zbog “mogućeg” korištenja riječi “ubiti”

Regulatorna agencija za komunikacije je, podstaknuta reakcijama jednog dijela javnosti u BiH nakon emitovanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem od 29. oktobra 2022. na FACE TV, po službenoj dužnosti pokrenula preliminarni postupak protiv navedenog nosioca dozvole.

U saopćenju RAK-a se navodi da je razlog za hitnu reakciju Agencije činjenica da je jedan dio javnosti u BiH bio uznemiren mogućim korištenjem riječi koja je nedopustiva u javnom medijskom prostoru (“ubiti”) u navedenom programskom sadržaju, a koja bi mogla biti protumačena kao podsticanje na izvršenje krivičnih djela, te posmatrana u kontekstu odredbi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, član 3. (Osnovni principi) stav 9.:

– Audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija neće prenositi jasan i neposredan rizik od uzrokovanja negativnih posljedica koje uključuju, ali se ne ograničavaju na smrt, povrede, štetu nanesenu imovini ili drugu vrstu nasilja, ili ometanje policijskih aktivnosti i medicinskih usluga ili aktivnosti drugih službi za održavanje javnog reda i sigurnosti. Također i člana 4. stav 2. koji propisuje zabranu emitovanja sadržaja koji od strane publike može biti protumačen kao podsticanje na nasilje, nered i nemire, ili koji bi mogao izazvati ili podsticati krivična djela.

Agencija će, kako se navodi, u okviru zakonskih nadležnosti kao što postupa u svakom drugom slučaju prema bilo kojem nosiocu dozvole, provesti postupak provjere poštovanja primjenjivih pravila i propisa u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku rješavanja povreda uslova dozvole i propisa Agencije (Službeni glasnik broj 77/21). O rezultatima provedenog preliminarnog postupka javnost će biti blagovremeno obaviještena – saopćeno je iz RAK-a.

Vijest RAK pokrenuo postupak protiv FACE TV zbog “mogućeg” korištenja riječi “ubiti” se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus