Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Rektorica Univerziteta u Tuzli oslobođena optužbe za zloupotrebu položaja

Općinski sud u Tuzli okončao je krivični predmet korupcije i danas objavio oslobađajuću prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Nermine Hadžigrahić, rektorice Univerziteta u Tuzli.

Hadžigrahić je oslobođena optužbe da je kao službena osoba na mjestu rektorice Univerziteta u Tuzli počinila krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Kako je navedeno, Sud je ocijenio da krivično djelo opisano u potvrđenoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici nije krivično djelo, tj. da nisu ostvarena, opća i posebna zakonska obilježja krivičnog djela.

U obrazloženju odluke stoji da u konkretnoj krivičnoj stvari činjenični opis krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, ne sadrži činjenice i okolnosti koje čine zakonska obilježja krivičnog djela, kao i one od kojih zavisi primjena određene odredbe krivičnog zakona, zbog čega je Sud optuženu oslobodio od optužbe.

Podsjetimo da je ranije u optužnici bilo navedeno da je Hadžigrahić, iako je bila svjesna da se u vezi sa raspisanim javnim konkursom za izbor kandidata za docenta u naučno-nastavnoj oblasti „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“ na Tehnološkom fakultetu vodi sudski spor nakon izbora kandidata i da je pravosnažnom presudom nadležnog suda u januaru 2021. godine poništena odluka o izboru kandidata za navedeno naučno-nastavno zvanje iz januara 2018. godine, nije poduzela potrebne radnje u cilju provođenja pravosnažne presude.

Vijest Rektorica Univerziteta u Tuzli oslobođena optužbe za zloupotrebu položaja se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus