Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Sarajlije koje su iz avlija izbacivale snijeg na ulicu, bit će kažnjene

Nakon saobraćajnih problema koje je u Sarajevu uzrokovao snijeg, oglasili su se iz Vlade Kantona Sarajevo. Kažu kako je prethodnih dana, nakon što su vozila Zimske službe KJKP RAD Sarajevo očistila ulice, zabilježeno da su neki građani snijeg iz avlija izbacivali na tek očišćenu saobraćajnicu, a da su se prethodno žalili zbog snijega na cesti. Objavljene su i fotografije na kojima se vidi da je iz avlija izbačen snijeg.

Iz RAD-a podsjećaju da Zakon o komunalnoj čistoći definiše obaveze građana, javnih komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica vezane za zimsko održavanje javno-prometnih površina.

“Četvrti dio Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo odnosi se na uklanjanje snijega. Od člana 41 do člana 52 preciziraju se obaveze i prava fizičkih i pravnih lica. Ukoliko se prekrši neka od odredbi ovog zakona, u sedmom dijelu navedenog zakona precizirane su kaznene odredbe. One će biti primjenjene.Detaljnije informacije na linku https://www.rad.com.ba/zimska.htm

Vozači na terenu će zajedno sa općinskim službama bilježiti situacije poput ovih u ulicama Bistrik br. 35, Okrugla br. 15 i Bistrik Potok br. 15. Eko redari će u skladu sa ovlaštenjima sačinjavati službene zabilješke i predavati Kantonalnoj Komunalnoj Inspekciji na izricanje kazni”, saopćeno je iz Vlade KS.

Snijeg na cesti

Izbacivanje snijega na cestu je kažnjivo

Raport.ba