Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Sebiji Izetbegović prijete tri godine zatvora

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) da Sebiji Izetbegović, generalnoj direktorici KCUS-a oduzme akademsko obrazovanje i poništi magisterij nosi sa sobom i krivičnu odgovornost.

Tužilaštvo KS već dvije godine bojažljivo vodi istragu o školovanju i akademskom putu Sebije Izetbegović, piše Avaz.

Ali, odluka Senata je jasna. Utvrđene su brojne nejasnoće, diploma ne postoji, a indeks koji je dostavila Tužilaštvu ne dokazuje ništa bez ispita i dokaza da ih je položila.

Krivični zakon

S druge strane, Krivični zakon Federacije je, također, jasan.

U članu 373., koji se odnosi na krivično djelo krivotvorenje isprave, navodi se:

– Ko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu ispravu s ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava, ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Šta piše u članu 373., koji se odnosi na krivično djelo krivotvorenje isprave

Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u pogledu javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se po zakonu mora voditi, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Imovinska korist

I tu je jasan član 394. Krivičnog zakona Federacije:

– Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist, dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine što učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Jasan i član 394. Krivičnog zakona Federacije

Ako šteta prelazi 30.000 KM, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Šta piše u Statutu KCUS-a

I Statut KCUS-a je više nego jasan. Sebija Izetbegović je morala biti suspendirana jer više ne ispunjava uvjete za rad na Medicinskom fakultetu i nema uvjete da vodi KCUS.

Jasno je navedeno šta mora imati generalni direktor: završen medicinski fakultet, završena specijalizacija iz djelatnosti UKC-a, da je nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta. Ali, kako ne ispunjava uvjete, ne može više biti ni na čelu ove ustanove.

Vijest Sebiji Izetbegović prijete tri godine zatvora se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus