Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Senat UNSA dao rok od 30 dana Sebiji Izetbegović

Senat Univerziteta u Sarajevu zaključio je na današnjoj vanrednoj sjednici da ad hoc komisija (koju je inicirao Univerzitet zaključkom iz novembra prošle godine) Medicinskog fakulteta u Sarajevu u vezi sa diplomom Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a, nije u cjelosti ispunila obaveze koje su utvrđene zaključkom tog senata.

Na današnjoj sjednici donesen je zaključak da će još jedna komisija, koju će formirati Univerzitet, provjeriti diplomu o završenom postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović.

Kako je među ostalim zaključeno, cijeneći značaj i društvenu ulogu Univerziteta u Sarajevu, a s ciljem zaštite integriteta Univerziteta i imaoca diploma Univerziteta koji imaju izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu, zadužuje se dr. Sebija Izetbegović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta da u roku od 30 dana Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavi određenu dokumentaciju.

– Pisano izjašnjenje na okolnosti provjera vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu
– Medicinskom fakultetu, diplomu o završenom postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Sarajevu
– Medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju UNSA
– Medicinskog fakulteta, uvjerenje o položenim ispitima o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu
– Medicinskog fakulteta i odluku nadležnog tijela Univerziteta u Sarajevu
– Medicinskog fakulteta o provedenom postupku ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – navedeno je.

Po okončanju radnji iz tačke 2. tog zaključka Senat Univerziteta u Sarajevu imenovat će Komisiju koja će, na temelju prikupljene dokumentacije, predložiti rektoru i Senatu Univerziteta u Sarajevu dalje postupanje u tom predmetu.

Kako je još zaključeno, informaciju o postupanju Univerziteta u Sarajevu u tom predmetu Univerzitet u Sarajevu dostavit će osnivaču putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Kako je kazao na konferenciji za novinare rektor UNSA Rifat Škrijelj, tom postupku pristupa se oprezno, ne želeći povrijediti bilo čije pravo.

– Iscrpljujemo svaki mehanizam, nije nam ni cilj kao Univerzitetu da prejudiciramo stvari. Idemo u smjeru raščišćavanje tog slučaja. Profesorica Izetbegović dužna nam je dostaviti odgovor, ako ne dostavi i to će biti odgovor – naglasio je. Mišljenja je da ‘će se konačna odluka po tome moći donijeti tek kad usvojimo novi statut’ i dodaje ‘nadam se da ćemo ovaj put sa donošenjem statuta biti brži nego što smo bili 2017. godine’.

Senat je danas, nakon iscrpne rasprave, glasao za zaključke u omjeru 36 od 44 prisutna člana.

Vijest Senat UNSA dao rok od 30 dana Sebiji Izetbegović se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus