Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, pripreme aktivnosti za period do 6. aprila

Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva priprema se za dvije redovne i svečanu sjednice Gradskog vijeća, koja se održava u povodu 6. aprila – Dana grada Sarajeva, te je razmatrao na današnjoj sjednici provođenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu i intenzivnih aktivnosti u periodu koji slijedi.

“Kolegij Gradskoj vijeća pripremao se na današnjoj sjednici za 13. sjednicu, planiranu za sredinu marta. Tad će Gradsko vijeće odlučiti o dobitnicima ‘Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva’ u 2022. godini, na osnovu utvrđenih prijedloga odluka Odbora za dodjelu ‘Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva’ u 2022. godini. U skladu sa važećim gradskim propisom, Gradsko vijeće će donijeti konačnu odluku tajnim glasanjem na sjednici, zatvorenoj za javnost, koja će biti održana bez prisustva medija”, navodi se.

Za početak aprila planirana je 14. sjednica Gradskog vijeća, a odredit će se o izvještajnim aktima o radu organa Grada Sarajeva za prošlu godinu.

S tim u vezi Kolegij Gradskog vijeća utvrdio je, kao ovlašteni predlagač, na današnjoj sjednici Izvještaj o radu Gradskog vijeća. U tom dokumentu prezentiran je pregled rada i rezultati rada sjednica i radnih tijela Gradskog vijeća, koji će Gradsko vijeće razmatrati na 14. sjednici.

Gradsko vijeće razmatrat će među ostalim, na toj sjednici, i druge izvještajne akte (Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva).

“Planirano je i razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu, te izvještaja o provođenju odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih i kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo 2021. godini, kao i drugih programiranih tema”, navodi se.

Gradonačelnica za tu sjednicu planira predložiti Gradskom vijeću na usvajanje i strategiju razvoja Grada Sarajeva za period 2021.-2027. godine, kao i plan rada Grada Sarajeva za tekuću godinu, te određene akte vezane za aktivnosti Grada Sarajeva u gradu, kao i akte u vezi s međunarodnom saradnjom.

“Kolegij se pripremao i za svečanu sjednicu Gradskog vijeća koja se, tradicionalno, održava 6. aprila u povodu Dana grada Sarajeva, a obratit će se predsjedavajući Gradskog vijeća. Prigodni govor održat će i gradonačelnica Sarajeva. Na sjednici će se predstaviti dobitnici ‘Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva’ u 2022. godini, kao i dobitnici priznanja i nagrada Grada Sarajeva koje će im i uručiti gradonačelnica Benjamina Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović”, saopćeno je iz Grada Sarajevo. Današnjom sjednicom Gradskog vijeća predsjedavao je Jasmin Ademović.

Raport.ba