Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Škrijelj nakon poništavanja diplome Sebije Izetbegović: Nekada su odluke teške, ali se moraju donijeti

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) usvojio je na vanrednoj sjednici održanoj danas, analizu komisije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studiji na Univerzitetu u Sarajevu, Medicinskom fakultetu, prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februara.

Kako je rečeno nakon sjednice, zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta na ime Sebija Izetbegović, koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra, jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva – magistar nauka.

– Zadužuje se stručna služba UNSA da, u Službenim novinama KS, oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se UNSA, Medicinski fakultet i druge organizacione jedinice da pristupe reviziji i ažuriranju matičnih knjiga i evidencija – kazao je novinarima rektor UNSA Rifat Škrijelj.

Sebija Izetbegović

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Pouka o pravnom lijeku protiv ove odluke nije dozovljena žalba, ali se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana donošenja. U potpisu odluke bit će rektor za Senat i odluka će biti dostavljena Medicinskom fakultetu, prof. dr. Sebiji Izetbegović, službi za pravne poslove, dokumentaciji Senata i arhivi.

Škrijelj je rekao da se sada može dovesti u pitanje pozicija Izetbegović kao profesorice na Medicinskom fakultetu. Ne isključuje se, kaže, mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost.

Rifat Škrijelj / FOTO: Fena

– Mi ćemo analizu uputiti prema osnivaču, odnosno Ministarstvu za visoko obrazovanje jer moraju znati šta se ovdje događa. Ovo je osjetljivo i teško pitanje. Upravo to obavezuje Univerzitet da, jačajući svoj integritet, rješava i ovakva pitanja – naglasio je.

Kako je istaknuo Škrijelj, današnja odluka može dovesti u pitanje i poziciju Izetbegović kao redovne profesorice, samim tim i sva ranija zvanja.

Senat Univerziteta u Sarajevo odluku je donio sa 30 glasova članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest. Od ukupno 48 članova Senata bilo je prisutno 41.

– Od petka prof. Izetbegović u medijima javno prijeti i volio bih da je umjesto svih tih prijetnji pokazala diplomu magistra. Na fakultetu može imati posljedice da izgubi posao profesorice UNSA jer je na UNSA sklopila ugovor o radu sa dijelom radnog vremena. Na poziciju u Kliničkom centru ne znam da li može imati neke posljedice. Ne znam njihove unutrašnje dokumente, a što se tiče UNSA, ovo može dovesti u pitanje poziciju prof. Izetbegović na Medicinskom fakultetu.

FOTO: Fena

– Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača i odluka će biti upućena ka osnivaču, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, pa će preko njih Skupštini Kantona, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa i ovo je jedno vrlo osjetljivo i teško pitanje, ali Univerzitet čuva integritet kroz ova pitanja, bez obzira na posljedice za pojedince. Nekada su odluke teške, ali se moraju donijeti – kazao je.

Pojašnjava da od 2016. do 2022. godine u provjeri je bilo više od 22.000 diploma i da je ovo bila jedna diploma za koju se nije moglo utvrditi da li je bilo validne dokumentacije.

– Ovo može dovesti u pitanje redovne profesorice, a i sva ranija zvanja. Zvanje docenta imalo je ograničeno trajanje pet godina, zvanje vanredne profesorice šest godina. Ona je sada u zvanju redovne profesorice i to zvanje traje do odlaska u penziju i ono može biti dovedeno u pitanje – kazao je Škrijelj.

Dodao je da je sporno to što diploma magistra nije dostavljena UNSA, kao i da ne postoji.

– Danas je zastupnica Medicinskog fakulteta u Senatu izjavila da Sebija Izetbegović nikad nije ni imala diplomu u svojim rukama, da je nije nikad podigla i obrazlagala je iz kog razloga. Diploma je sporna, jer ne postoji. Da bi se prijavili na konkurs za vanrednu i redovnu profesoricu ili docenta morate priložiti diplome. Ne postoji uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba koje bi trebalo pratiti zapise u indeksu. Mi smo dobili iz Zagreba zvaničan akt da ne mogu potvrditi vjerodostojnost indeksa, niti izdati uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu, jer ne postoji dokumentacija koja to prati. U Sarajevu ne postoji odluka o priznavanju ispita iz Zagreba i to bi trebalo bit zapečaćeno u sarajevskom indexu. To su običajene procedure.

Vijest Škrijelj nakon poništavanja diplome Sebije Izetbegović: Nekada su odluke teške, ali se moraju donijeti se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus