Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Slučaj „Pretis“: Za Parlament je rušenje pravnog sistema, za Tužilaštvo KS nije krivično djelo

Iako su federalni revizori ustanovili teško kršenje zakona u Pretisu Vogošća, javnom preduzeću namjenske industrije u 51-postotnom vlasništvu Vlade FBiH, te iako im je u januaru 2020. rukovodstvo ovog preduzeća onemogućilo prikupljanje dokumentacije, Tužilaštvo KS je ocijenilo da ovo nisu krivična djela.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Shodno tome, predmet broj T09 0 KTAK 0153533 zaključili su naredbom da se neće provoditi istraga. Po svemu sudeći će i ponašanje uprava Naftnih terminala Ploče, te Union banke, koje su isto tako zabranile revizorima da obave reviziju u ovim subjektima, a što je prijavljeno Tužliaštvu KS, također ostati nekažnjeno.

Kada je riječ o Pretisu, Komisija za reviziju Parlamenta FBiH 30. novembra 2020. zaključila je “da se radi o rušenju pravnog sistema i poretka, nepoštivanju procedura i zakonskih propisa, te da imamo na sceni jednu privatizaciju institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH“.

Navodi Tužilaštva Ks

Tužilaštvo KS se, očito, nije obaziralo na navode parlamentarne komisije, budući da je zaključilo da su to samo prekršaji, jer „da bi određena radnja koja se kvalifikuje kao krivično djelo, mora sadržavati sve propisane elemente bića tog krivičnog djela (subjektivni i objektivni elemenat), samim tim i stepen društvene opasnosti i namjere mora biti u granicama krivičnog djela, a ne prekršaja, ili nekog drugog ponašanja za koje postoje drugi mehanizmi kojima se štite prava oštećene osobe.“

Dodatno u Tužilaštvu KS, kako su naveli u obavijesti revizorima, nisu našli elemente društvene opasnosti niti elemente društvene štetnosti. Suprotno ovim navodima Tužilaštva KS, navedena parlamentarna komisija je zadužila Vladu FBiH da poduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH i koji svojim postupanjem derogiraju Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH. Tada, ne samo u slučaju Pretisa, već i Finansijsko-informatičke agencije, te Operatora za obnovljive izvore energije.

Navodi Tužilaštva Ks

Podjetimo, u navedenom izvještaju za Pretis federalni revizori su, na osnovu dokumentacije, koja im je bila na raspolaganju, između ostalog, naveli da su poslovni rashodi u 2020. više iskazani za 6.939.179 KM zbog pogrešnog evidentiranja proizvodnje u toku (3.634.177 KM) i evidentiranja troškova zastupanja iz 2019. godine (3.305.002 KM), što je imalo za posljedicu da je finansijski rezultat manje iskazan za navedeni iznos.

Također, naveli su da su poslovni rashodi u 2019. slično kao i godinu kasnije, manje iskazani, i to za 5.778.180 KM zbog pogrešnog evidentiranja proizvodnje u toku (2.473.178 KM) i zbog neevidentiranja troškova zastupanja (3.305.002 KM), što je imalo za posljedicu da je finansijski rezultat više iskazan za navedeni iznos.

Vijest Slučaj „Pretis“: Za Parlament je rušenje pravnog sistema, za Tužilaštvo KS nije krivično djelo se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus