Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu “tešku” skoro pola miliona maraka

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Mate Žarića, rođen 1956. godine u općini Jablanica, državljanin BiH i Republike Hrvatske; Mila Bule, rođena 1955. godine u Ljubuškom, državljanka BiH; Aleksandra Šukala zv. “Saša”, rođen 1975. godine u Gradišci, državljanin BiH: Zorana Manojlovića, rođen 1955. godine u Mrkonjić Gradu, državljanin BiH i Drage Maleševića, rođen 1959. godine u Banja Luci, državljanin BiH.

Optuženi se terete da su od 08.04.2015. do 22.08.2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist a nanijeli štetu pravnom licu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM.

Prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka dana 08.04.2015. godine, kao naručioca radova, zaključio ugovor sa pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest /18/ mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku definisanom u navedenom ugovoru, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana.

Optuženi su propustili da postupe u skadu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3% od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

Usljed ovakavog propusta učinjenog od optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju „Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka, kompaniju koja je nadležana za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist.

U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi se terete u svojstvu: Drago Malešević, rukovodioca Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, te Mate Žarić u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka.

Optužnica je povrđena od Suda BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Vijest Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu “tešku” skoro pola miliona maraka se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus