Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Udruženje generala BiH o slučaju Dobrovoljačka: Jasno je da se radi o političkim pritiscima u ovom predmetu

Udruženje generala BiH uputilo je otvoreno pismo povodom potvrđivanja optužnice za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine.

Pismo je potpisalo 14 udruženja, a u njemu se navodi kako javnost još uvijek nije dobila argumentovane odgovore o podizanju optužnice, iako je Udruženja generala BiH iznijelo taj zahtjev na konferenciji za medije održanoj 5. maja.

“Putem medija smo 12. maja obaviješteni da je optužnica potvrđena što dodatno izaziva sumnju da se radi o političkim pritiscima u ovom predmetu, zbog čega ponovo insistiramo da se, prije nego što optužnica stane na pravnu snagu, u ovom slučaju detaljno pregledaju svi priloženi dokazi, kao i sve odluke koje su tome prethodile, a prvenstveno odluke MKSJ-a i Tužilaštva BiH iz 2012. godine, po kojima nije bilo dokaza za podizanje optužnica. Da li je moguće da je sudija koji je potvrdio optužnicu za samo nekoliko dana uspio pregledati 500 dokaza i 277 svjedočenja koji su, kako su mediji objavili, priloženi uz optužnicu, ili da utvrdi koji su to novi dokazi, i zašto se nekome nakon 20 godina toliko žuri?”, navodi se.

Iz Udruženja generala su podsjetili na zahtjeve koje su iznijeli na konferenciji za medije, a koji su upućeni Sudu i Tužilaštvu BiH, kao i VSTV-u u vezi slučaja Dobrovoljačka, naglasili su da treba uzeti u obzir:

Odluku Haškog tužilaštva o DobrovoljačkojPresudu britanskog suda kada je po potjernici iz Srbije zbog događaja u Dobrovoljačkoj uhapšen Ejup Ganić, a koja se temeljila na haškim dokumentimaPresude suda u Austriji kada je opet po potjernici iz Srbije uhapšen Jovan Divjak, a koja je u potpunosti uvažila odluku britanskog suda i haške dokumente

Odluku Tužilaštva BiH o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka

Nakon podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka, Udruženje generala traži odgovore na sljedeća pitanja.

Na osnovu čega je ponovo pokrenuta istraga o Dobrovoljačkoj nakon svih ovih odluka, pogotovo nakon odluke Tužilaštva BiH iz 2012. godine?Koji su se to “novi dokazi” pojavili nakon 30 godina i da li je u pravu bio Haški sud koji je smatrao da se radi o politički motiviranom slučaju? Dosje haškog tužilaštva na 377 stranica u kojem smatra da nema krivične odgovornosti za pojedince koji su se danas našli u optužnici Tužilaštva BiH sa svim objašnjenjima i imenima nalazi se u Tužilaštvu BiH.

Do kraja ćemo insistirati na zakonitosti u postupku Tužilaštva BiH i upravo zbog toga tražimo da se i međunarodne institucije uključe u monitoring ovog slučaja, posebno u analizu obustavljene istrage iz 2012. godine kada je saslušano više od 350 svjedoka, među kojima i pripadnici međunarodnih organizacija i svjedoci iz Srbije. Tražit ćemo i utvrđivanje veze između odluke Ustavnog suda BiH, koji nije naložio novu istragu nego je samo obeštetio dvije apelantkinje zbog greške Tužilaštva BiH, odnosno da li je Tužilaštvo BiH zloupotrijebilo odluku Ustavnog suda BiH da ponovo pokrene istragu o Dobrovoljačkoj?

Udruženja generala uputilo je i dva zahtjeva prema VSTV-u i Tužilaštvu BiH, uz napomenu da će se do kraja boriti za istinu u Sarajevu.

Tražimo da se uspostavi monitoring od strane VSTV-a i međunarodnih organizacija upogledu sabotaže i blokade istraga za opsadu Sarajeva od strane Tužilaštva BiH. Ukoliko se do kraja ove godine ne podignu optužnice za opsadu Sarajeva tražit ćemo odgovornost rukovodećih tužilaca i svih nadležnih tužilaca uključenih u progon ratnih zločinaca, uključujuću i krivičnu odgovornost.

Tražimo da Tužilaštvo BiH hitno, shodno odluci Vijeća ministara BiH i Revidiranoj strategiji stavi u prioritet 300 predmeta A kategorije Pravila puta dostavljenih od haškog suda, među kojima su i desetine saglasnosti koje se odnose na opsadu Sarajeva.

Raport.ba