Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Vijeće ministara BiH danas o zakonima o VSTV-u i vanjskim poslovima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Predlagač izmjena je Ministarstvo pravde BiH. Trebao bi biti razmatran i Nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH. Ovaj nacrt je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Pred ministrima bi se trebao naći i Nacrt zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Nacrt je također predložilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije.

Tu je i Informacija o prijedlogu za pokretanje procedure pristupanja BiH programu Evropske unije. Riječ je o programu “Pravosuđe 2021. – 2027. godine”.

Između ostalog, predviđeno je razmatranje Izvještaja predstavnika BiH imenovanih u Zajedničko koordinacijsko tijelo.

To je tijelo zaduženo za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske. Sporazum je vezan za saradnju u nadzoru državne granice za 2021. godinu.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Informaciji o podnesku aplikantice u predmetu Zornić protiv Bosne i Hercegovine.

To je ap.br. 3681/06 u vezi s pojedinačnim mjerama u postupku izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, prenosi FENA.

Raport.ba