Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Vlast tek raspisuje tender za digitalnu opremu, a BiH trebala ugasiti analogni signal još 2015?!

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH na čelu s ministrom Vojinom Mitrovićem (SNSD) izmjenilo je plan nabavki za ovu godinu uz dopunu prema kojoj bi još u ovom mjesecu trebalo pokrenuti nabavku opreme za digitalni prenos i emitiranje u okviru projekta digitalizacije javnih RTV servisa u BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Ova informacija bila bi hvale vrijedna da se ne radi o izrazito zakašnjelom potezu Ministarstva, budući da se pojam “digitalizacija u BiH” uveliko pretvorio u farsu.

Naime, prema dopunjenom planu nabavki, Ministarstvo prometa i komunikacija planira kroz otvoreni postupak nabaviti oprema za digitalizaciju u vrijednosti od 29,8 miliona KM, Ugovor bi trebao biti zaključen do juna. Izvor finansiranja je budžet Ministarstva akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a.

O tome da se radi o farsi kada je riječ o procesu digitalizacije govori i posljednji izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o digitalizaciji za 2020. godinu. U njemu stoji da su prve aktivnosti digitalizacije TV signala u BiH poduzete još 2006. godine, dakle prije 16 godina, no da institucije BiH nisu blagovremeno provele potrebne aktivnosti koje bi osigurale okončanje procesa digitalizacije u definisanim rokovima.

Zvuči gotovo nevjerovatno da je prvi rok za dovršetak digitalizacije u BiH bio 1.12.2011. godine, zatim 1.12.2014. pa su onda vlasti rekli da će ovaj proces najkasnije završiti do 17.06.2015.?!

– BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi u kojoj se još uvijek emituje analogni TV signal. Poređenja radi, Hrvatska je digitalizaciju TV signala okončala 2010. godine (za 4 godine), Srbija 2015. godine (za 9 godina), dok BiH za 16 godina još uvijek nije okončala proces digitalizacije TV signala – naveli su državni revizori.

Grafikon o neuspjesima nabavke opreme

Institucije BiH, kažu revizori, kasnile su u donošenju relevantnih odluka vezanih za proces digitalizacije TV signala, a kasnile su i u provođenju aktivnosti nabavke i instalacije opreme za digitalizaciju TV signala.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1628534950941-0’); });

Od odobrenih 36,9 miliona KM za Projekt višegodišnjih kapitalnih ulaganja digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH, do 2020. je realizovano samo 6,7 miliona KM, na osnovu ugovora o nabavci iz 2014. godine za opremu za testni signal, koji je pušten u rad tek 2016. godine.

– Većina građana BiH još uvijek je uskraćena za kvalitetan digitalni TV signal. Analogno emitovanje još uvijek zauzima frekvencije koje su trebale biti oslobođene za razvoj novih digitalnih tehnologija. Trenutno ne postoji aktualni plan aktivnosti i rok za završetak procesa digitalizacije TV signala u BiH – kažu revizori.

Sačinili su i grafikon u kojem se vidi da su tri procedure javne nabavke prvog dijela opreme za čije je provođenje odgovoran MKP u saradnji sa ekspertima JRTS ukupno su trajale četiri godine. Prva neuspješno okončana procedura JN za prvi dio opreme pokrenuta je u februaru 2010. godine. Cjelokupna procedura JN, od donošenja odluke do okončanja postupka JN trajao je 20 mjeseci.

Druga neuspješno okončana procedura JN trajala je 14 mjeseci. Treća uspješna procedura JN za prvi dio opreme trajala je 14 mjeseci, a okončana je u martu 2014. godine zaključivanjem ugovora o nabavci. Značajno se kasnilo u instalaciji i puštanju nabavljene opreme. Pitanje raspodjele opreme i osiguranja tehničkih preduslova na lokacijama gdje se oprema trebala instalirati produžila je vrijeme instalacije opreme sa 4 mjeseca na preko 2,5 godine. Posljednja neuspješna procedura JN drugog dijela od tada definisana tri dijela opreme započela je u februaru 2017. godine i okončana je nakon 14 mjeseci u aprilu 2018. godine.

Grafikon o neuspjesima nabavke opreme

MKP nakon toga (pa sve do danas) nije pokretao procedure javne nabavke za preostalu opremu specifikovanu u projektima digitalizacije JRTS BiH.

Također, tenderska dokumentacija bila je predmet žalbi i izmjena u sve četiri provedene procedure javnih nabavki. Tehnički dio specifikacija tenderske dokumentacije pripremali su eksperti JRTS, a opći dio tenderske dokumentacije pripremali su službenici MKP-a.

– Iako se radilo o složenim međunarodnim postupcima JN, MKP nije angažovao vanjske saradnike, stručnjake za JN. Prve dvije procedure JN poništene su zbog utvrđenih slabosti tenderske dokumentacije, a u posljednjoj neuspješnoj proceduri JN tenderska dokumentacija je mijenjana čak šest puta zbog čega je otvaranje ponuda prolongirano za 5,5 mjeseci. Sve provedene procedure JN obilježili su brojni žalbeni postupci i Ured za razmatranje žalbi je sve postupke okončavao u prihvatljivom vremenu trajanja osim u jednoj proceduri u kojoj je traženo vještačenje i zbog čega je URŽ-u trebalo 6,2 mjeseca za donošenje odluke. Sveukupno gledajući, priprema i korekcije tenderske dokumentacije bile su jednako vremenski zahtjevne kao i provedeni žalbeni postupci – konstatovali su revizori.

Inače, BiH je potpisnica Ženevskog sporazuma iz 2006. godine, kojim je predviđeno da potpisnice sporazuma, među kojima je i BiH, ugase analogni televizijski signal do juna 2015. godine.

Vijest Vlast tek raspisuje tender za digitalnu opremu, a BiH trebala ugasiti analogni signal još 2015?! se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus