Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Završena sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatrao principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić (NiP), a koji predviđa da se u navedenom zakonu riječi “zajedničke institucije” zamijene riječima “institucije Bosne i Hercegovine”.

Predloženi zakon prilikom glasanja nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač također poslanik Denis Zvizdić, vraćen je Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma da ga ponovno razmotri i sačini novi izvještaj koji će dostaviti Domu.

Naime, poslanici danas nisu prihvatili mišljenje Ustavnopravne komisije, koja nije utvrdila da je prijedlog ovog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona, te je Predstavničkom domu dostavila negativno mišljenje.

Zvizdić je prilikom diskusije kazao da se suština prijedloga ovog zakona može definirati kao sistemsko i trajno rješenje dva goruća problema s kojim se susreću sportski savezi i istaknuti i uspješni pojedinci u BiH.

“Predložio sam uspostavu fonda za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje sportskih objekata u BiH koji bi se finansirao sa nivoa BiH”, kazao je Zvizdić.

Kao drugo problem koji ovaj zakon sistemski rješeva, naveo je pitanje finansiranja priprema i nastupa naših državnih selekcija ili pojedinaca na zvaničnim međunarodnim takmičenjima.

Predstavnički dom je, između ostalog, usvojio Odluku o imenovanju Suada Zeljkovića i Milenka Tomića za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

Također je usvojena Odluka kojom se Marin Vukoja imenuje za sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici su dali saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma.

Raport.ba