Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

EFSE odobrava 10 miliona eura NLB Banci Sarajevo u inovativnom senior preferencijalnom kreditnom aranžmanu za podršku ESG projektima


Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE) se obavezao da će putem inovativnog preferencijalnog senior kredita bez obezbjeđenja odobriti NLB Banci Sarajevo iznos od 10 miliona eura, što ga čini prvim takvim kreditom u zemlji. Ovaj kredit je odobren u okviru Minimalnih zahtjeva za kapital i prihvatljive obaveze (MREL), naglašavajući predanost EFSE-a unaprjeđenju inovativnih finansijskih rješenja radi poboljšanja otpornosti bankarskog sektora i odgovornosti prema potrebama tržišta.

Pored toga, EFSE je prethodno odobrio sveobuhvatnu tehničku podršku za ESG (ekološki, društveni i upravljački) standarde kako bi ojačao implementaciju tih standarda u NLB Banci. Projekat koji je u toku pokazuje predanost Banke prema usvajanju održivih i odgovornih bankarskih praksi.

Predsjednik Upravnog odbora EFSE-a, dr. Klaus Müller, izjavio je: “Odnos EFSE-a sa NLB-om postaje sve jači od 2008. godine. Ovaj pionirski senior kredit ima ključnu ulogu u omogućavanju NLB Banci da očuva svoj rast i uskladi svoje poslovanje i usluge sa zahtjevima evropskog izvještavanja o ESG-u.”

Denis Hasanić, član Uprave NLB Banke Sarajevo, izjavio je: “Kao član Net-Zero Banking Alliance, NLB Grupa se snažno posvećuje implementaciji ESG standarda. Tehnička podrška u oblasti upravljanja rizicima vezanim za ESG koju EFSE Development Facility pruža NLB Banci Sarajevo, pomoći će nama i našim klijentima da zajedno razvijemo naše kapacitete, znanje i ekspertizu u implementaciji ESG standarda.”

Potpisivanje ugovora sa NLB Bankom Sarajevo održano je prošle sedmice u okviru cjelodnevnog samita “Investment for common good: From ESG Risks to Rewards” u Sarajevu, koji je organizovao EFSE kako bi skrenuo pažnju na značaj ugrađivanja održivosti u strukturu lokalnih ekonomija, posebno osiguravajući da mikro, mala i srednja preduzeća budu opremljena za rad prema principima ESG-a. Kao što ova transakcija sa NLB Bankom pokazuje, EFSE ostaje dosljedan svojoj misiji da podrži finansijske institucije u regionu Jugoistočne Evrope, unaprjeđujući inovacije, održivost i rast u finansijskom sektoru regiona.

Business Magazine