Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 11. april 2023. godine. Rok za prijem ponuda je 18. april.

Namjera je izgraditi jedno zajedničko postrojenje odsumporavanja dimnih gasova sa mokrom krečnjačkom suspenzijom, koje će biti u mogućnosti odsumporavati dimne gasove sa blokova 6 i 7 u svim kombinacijama njihovog rada.