Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Evo koliko su zaradile banke u FBiH u prvom dijelu ove godine


Prema izvještajnim podacima banaka, u prva tri mjeseca 2022. godine na nivou bankarskog sektora u FBiH ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 313,1 milion KM i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 22,2 miliona KM ili za 7,6 posto.

U strukturi ukupnih prihoda – prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 54,7 posto, dok operativni prihodi učestvuju sa 45,3 posto.

U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 4,2 procentna poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda.

Na dan 31.03.2022. godine u FBiH bankarsku dozvolu ima 14 komercijalnih banaka. U odnosu na kraj 2021. godine broj banaka je isti, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

Business Magazine