Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Federacija BiH dobiva zakon o najnižem osobnom primanju koje će ići iznad 543 marke

Federacija BiH mogla bi u dogledno vrijeme dobiti zakonsko rješenje kojim bi se uvela zajamčena najniža osobna primanja, slično postojećoj uredbi o najnižoj plaći, no uvećana za topli obrok i prijevoz, piše Večernji list BiH.

Minimalna plaća

Vlada Federacije nedavno je dostavila mišljenje o prijedlogu zakona o najnižem primanju u Federaciji koji je radi razmatranja po žurnom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Suad Kaknjo, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije.

Uvažavajući razloge predlagatelja usmjerene na uspostavljanje pravno obvezujućeg okvira koji bi se odnosio na utvrđivanje najnižeg primanja, Vlada navodi kako u okviru svoje nadležnosti smatra svrhovitim reguliranje obuhvata i visine najnižeg primanja tako da ono bude komplementarno s drugim propisima iz seta fiskalnih zakona.

Podsjetili su pritom i na samu inicijativu u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije.

– Kao razlog za donošenje spomenutog zakona navodi se potreba zaštite najnižeg primanja radnika koji, uz plaću, ostvaruju naknadu za prehranu i naknadu za prijevoz, a imajući u vidu smanjenje zbrojne stope doprinosa, kao i inflatorne pritiske koji negativno utječu na životni standard radnika. U smislu navedenog, istaknuto je kako institut najnižeg primanja predstavlja instrument socijalne zaštite i pravde, kao i instrument kojim se štiti osnovica za obračun doprinosa – naveli su iz Vlade Federacije. Nakon toga podsjeća se kako postoji uredba o visini minimalne plaće u Federaciji, uz objašnjenje tko je sve sudjelovao u konzultacijama, a objašnjen je i postupak donošenja uredbe. Naime, razmatrajući prijedlog zakona o najnižem primanju u Federaciji, utvrđeno je da je odredbom Zakona o radu propisano da Vlada utvrđuje najnižu plaću nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem te da će Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija, u suradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konzultacije s Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.

U skladu s navedenim donesena je uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće na temelju koje je Vlada Federacije donijela odluku o iznosu najniže plaće za 2022. godinu u neto iznosu od 543 KM. Procedura i prijedlozi Federalno ministarstvo financija dostavljeni prijedlog zakona razmotrilo je s aspekta svojih nadležnosti. Vlada pritom upućuje na to da su odredbe članka 7. nadzor u suprotnosti s ovlastima Porezne uprave Federacije koja je nadležna za naplatu javnih prihoda, a ne “prava radnika na najniže primanje”, što je suština ovog zakona. Predlažu stoga da se nadzor nad ovim zakonom dodijeli federalnim, odnosno županijskim inspektorima rada koji su u skladu s posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a briše Porezna uprava FBiH. Uz to, uopćenog su mišljenja kako bi ovaj zakon trebalo razmatrati ili po redovitoj ili po skraćenoj proceduri u svrhu usklađivanja s drugim propisima.

U kontekstu kaznenih odredbi prijedloga zakona, upozoravaju kako je članak 8. u suprotnosti sa Zakonom o prekršajima u predloženim visinama, u načinu i iskazivanju prekršajne sankcije te se neće moći provoditi. Predlažu stoga da se visine usklade s visinama za pravne osobe, fizičke osobe – samostalne poduzetnike i odgovornu osobu – fizičku osobu prema zakonu te da se jasno precizira na koju se normu, odnosno članak odnosi sankcija.

Centralna.ba