Prosječna mjesečna neto-plata za novembar 2022. godine u Federaciji BiH iznosi 1.161 KM i nominalno je viša za 1,9 posto a realno viša za 2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

No, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna neto plata za novembar 2022. godine nominalno je viša za 13,6 posto a realno niža za 3,4 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu novembru 2022. u odnosu na oktobar 2022. godine pokazuje da je najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti proizvodnja i snabdijevanje električnom

energijom, plinom, parom i klimatizacija za 6,2 posto, zatim u djelatnostima ostale uslužne djelatnosti za 4,5 posto i djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 4,2 posto.

Smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnosti javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje za 1,6 posto.