Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Poreska uprava RS prikupila 2,39 milijardi KM


Sve kategorije javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave RS bilježe rast u odnosu na prošlu godinu.

Doprinosi, koji čine gotovo 62 posto od ukupno prikupljenih prihoda, u prvih osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 1,475 milijardi KM, što je za 198,64 miliona KM ili 16 posto više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO i Fond dječje zaštite veća za po 16 procenata, za Zavod za zapošljavanje 17 posto,  dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 posto.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, u prvih osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 547,09 miliona KM, što je za 80,57 miliona KM ili 17 posto više nego u prvih osam mjeseci prošle godine.

“Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 284,80 miliona KM, što je za 24,22 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosi 225,83 miliona KM, što je za 51,13 miliona KM ili 29 posto više u odnosu na uporedni period. Takođe, zabilježen je i rast naplate prihoda i kod ostalih direktnih poreza, odnosno po osnovu poreza na nepokretnosti za 4,88 miliona KM ili 26 posto u odnosu na period januar – avgust 2022. godine”, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Ostali javni prihodi, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave RS, iznose 365,10 miliona KM, što je za 37,30 miliona KM ili 11 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, i to za 21,54 miliona KM ili 38 posto više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 13,60 miliona KM ili 46 posto više u odnosu na prvih osam mjeseci prošle godine.

Što se tiče naplate za avgust tekuće godine, ukupno je prikupljeno 302,04 miliona KM, što je za 18,93 miliona KM ili sedam posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Business Magazine