Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Prihodi od indirektnih poreza veći za 248 miliona KM


Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prva dva mjeseca 2022. godine iznosili su 1,423 milijarde KM i bili su veći za 248 miliona KM ili 21,14 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period kada su iznosili 1,175 milijardi KM.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prva dva mjeseca 2022. privredi je vratila 304 miliona KM, što je za 78 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva ovogodišnja mjeseca, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1,119 milijardi KM i veći su za 170 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2022. raspoređen je iznos od 301 milion KM, identično kao i prošle godine. Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim i kasama Brčko distrikta.

U donjoj tabeli dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH, sa pripadajućim vanjskim  dugom za prva dva mjeseca 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda prikazanih u tabeli, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta te izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 33,9 miliona KM, Republika Srpska 22,4 miliona KM, a Distrikt Brčko 1,1 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu.

Business Magazine