Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Staza sarajevskog aerodroma će biti proširena na teritoriju RS-a, poboljšanja će biti značajna

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo su u odgovoru na upit Klix.ba istakli detalje plana za produženje staze i šta će značiti ostvarivanje ovog plana.

Općina Ilidža je 17. oktobra produženje staze sa 2.600 metara na 3.150 metara na istočnom pragu aerodroma proglasila javnim interesom. Zbog toga će Međunarodni aerodrom Sarajevo morati izvršiti eksproprijaciju dvije parcele kod ulice Vasilija Grđića koja se dijelom nalazi na području općina Ilidža i Istočna Ilidža. Ukupna površina ovih parcela je 1.406 kvadratnih metara i njihova vrijednost je 126.000 KM. Trenutno su u vlasništvu kantonalnog Zavoda za izgradnju.Spomenutom odlukom Općine Ilidža je utvrđeno da je Međunarodni aerodrom Sarajevo korisnik eksproprijacije te da se može pristupiti eksproprijaciji. Odluka je 18. oktobra stupila na snagu.

Produžena staza će dijelom biti u RS-u

Za naš portal je potvrđeno da će se produžena staza djelomično nalaziti i na području Republike Srpske. Pitali smo da li su dogovoreni uslovi pod kojima će to biti urađeno i ako jesu dogovoreni, koji su to uslovi.

“Ranije su potpisani sporazumi o saradnji Međunarodnog aerodroma Sarajevo i svih lokalnih zajednica s kojima Aerodrom graniči, a to su Općina Ilidža, Općina Novi Grad i Općina Istočna Ilidža. Sporazumi su zakonska obaveza i njima su definisane obaveze za obje strane. Kako bismo ishodovali potrebnu dokumentaciju za građenje, moramo ispoštovati sve procedure kod nadležnih institucija”, istaknuto je.

Na pitanje kada će radovi početi i kada će biti završeni odgovoreno je da će radovi početi nakon što se na osnovu projektnog zadatka izabere kompanija koja će vršiti projektovanje, a da će tender za izgradnju biti raspisan nakon što se dobiju sve potrebne dozvole za produženje staze.

Šta će se dobiti produženjem staze

U Međunarodnom aerodromu Sarajevo su naglasili da će se nakon izrade projekta procijeniti vrijednost radova. Detaljnije je obrazloženo šta će se dobiti produženjem staze za 550 metara:

  • Produženjem staze omogućit će se slijetanje i polijetanje svih vrsta aviona uz maksimalnu iskorištenost bez restrikcije težine, posebno pri polijetanju;
  • U nepovoljnim zimskim uslovima, dovoljnom dužinom za zaustavljanje garantuje se veća sigurnost kod širokotrupnih i težih aviona;
  • Produženje staze znači i potrebu izgradnje dodatnih rulnih staza i spojnica, što omogućava veću iskorištenost kapaciteta postojeće staze, a čime će se omogućiti i skraćivanje vremena između slijetanja i polijetanja dva i više aviona;
  • Bit će moguće primiti veći broj aviona u vršnom satu, jer će postojati mogućnost bržeg oslobađanja dijelova staze na cijeloj dužini;
  • Ovim će biti omogućeno uspostavljanje saradnje sa novim aviokompanijama, kao i uspostavljanje direktnih linija sa dalekim destinacijama, kao što su Sjedinjene Američke Države.

Osim toga, planirana je rekonstrukcija postojeće staze, a na ovom linku su dostupni odluka Općine Ilidža i elaborat eksproprijacije nekretnina za produženje i rekonstrukciju staze.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 15. septembra usvojila eleborat koji se odnosi upravo na produženje aerodromske staze. Za proširenje aerodromskog terminala potrošeno je 37 miliona KM. Ranije je najavljena gradnja naftnog terminala za aerodrom i poslovnog kompleksa kompanije Hifa-Oil također višemilionske vrijednosti.