Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

STEČAJ U VITEZITU‼️Zar se stav opunomoćenika Vlade FBiH, čiji prijedlog je bila međunarodna prodaja imovine Vitezita, ne bi trebao smatrati stavom Vlade⁉️

Kao što je poznato široj javnosti imovina Vitezita unovčena je iz sedmog pokušaja i to na međunarodnom natječaju kada je šest prethodnih pokušaja prodaje imovine na domaćim natječajima bilo neuspješno piše viteski.ba.

Stečaj je specifična vrsta postupka propisana zakonom o stečaju čiji je jedini cilj unovčenje imovine stečajnog dužnika i razmjerno namirenje povjeritelja dužnika u okolnostima kada normalno funkcioniranje gospodarskog društva nije moguće zbog nelikvidnosti i nesolventnosti.

U tom smislu stečaj smatramo kondiciranim insuficijencijskim postupkom kada se u gospodarskom subjektu uspostavlja prinuda uprava i poseban režim funkcioniranja jer funkcioniranje u normalnim okolnostima nije moguće. Kako nije bilo moguće unovčiti imovinu Vitezita na šest domaćih natječaja ili javnih poziva za prodaju imovine raspisana je međunarodna prodaja.

Odbor povjeritelja je jednoglasno usvojio prijedlog da se ide u međunarodni postupak i to na prijedlog Zlatana Bilanovića koji je predstavnik Vlade FBiH u Odboru povjeritelja i direktor Direkcije za namjensku industriju. Dakle, osoba koja je u ime Vlade FBiH opunomoćena za donošenje odluka i glasovanje u Odboru povjeritelja. Kao što znamo, novi vlasnik ne može ući u posjed imovine Vitezita jer sudac odbija donijeti rješenje o dosudi čekajući stav Vlade FBiH je li se imovina Vitezita može unovčiti na međunarodnom natječaju zbog specifične vrste djelatnosti poduzeća Vitezit.

Na ovaj način novi vlasnik je izvrgnut pravnoj nesigurnosti osobito imajući u vidu da je prijedlog za međunarodnu prodaju došao od predstavnika Vlade FBiH i direktora direkcije za namjensku industriju u FBiH. Vlada FBiH je 13.06.2022. godine dala suglasnost na punomoć za zastupanje koje je dalo Federalno pravobraniteljstvo Zlatanu Bilanoviću. Dakle i Vlada kao izvršno-političko tijelo koje je 100% vlasnik Vitezita i Federalno pravobraniteljstvo, koje je po ovlastima koje proizlaze iz zakona zastupaju Vladu FBiH, je dalo ovlast za zastupanje Zlatanu Bilanoviću, direktoru Direkcije za namjensku industriju FBiH.

Zar se stav predstavnika Vlade FBiH u Odboru povjeritelja u ovom stečajnom postupku ne bi trebao smatrati i stavom Vlade FBiH. Zbog čega je potrebno tražiti dodatna pojašnjenja ako imamo iskazan stav predstavnika Vlade FBiH u radu Odbora povjeritelja? S obzirom na odredbe zakona o stečaju naglašavamo da je smisao unovčenje imovine stečajnog dužnika i razmjerno namirenje stečajnih povjeritelja, a ne nešto što bi moglo biti predmetom restriktivnih mjera. Odredbe o stečaju s međunarodnim elementom proširuju mogućnost interesanata za imovinom stečajnog dužnika na međunarodnu razinu.

Postavlja se pitanje zbog čega se upuštalo u taj proces na međunarodnom nivou ukoliko postoje eventualne zakonske smetnje ili ukoliko stav predstavnika Vlade FBiH u Odboru povjeritelja i direktora Direkcije za namjensku industriju u FBiH, čija je ova problametika uža specijalnost, ne može smatrati stavom Vlade FBiH. Zlatan Bilanović u radu Odbora ne predstavlja sebe nego Vladu FBiH. U tom smislu, ukoliko Vlada FBiH naknadno dostavi mišljenje koje je u opreci sa stajalištem predstavnika Vlade FBiH u radu Odbora povjeritelja onda će cijeli stečajni postupak u Vitezitu biti skandalozan slučaj na međunarodnoj razini.

Postavlja se pitanje zbog čega sud u Travniku ne može stav predstavnika Vlade FBiH u radu Odbora povjeritelja Zlatana Bilanovića, čiji je prijedlog i bio međunarodni natječaj za unovčenje imovine Vitezita smatrati stavom Vlade FBiH te je li je traženjem naknadnog mišljenja Vlade FBiH u ovo stečajnom postupku narušenom povjerenje u institucije BiH pa čak i međunarodni kredibilitet BiH kao države jer novi vlasnik kao međunarodni investitor i partner izvrgnuti je pravnoj nesigurnosti kojeg u ovom slučaju proizvode domaće državne i pravosudne institucije?

Centralna.ba