Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Vlada KS usvojila Program utroška sredstava za projekte i aktivnosti zdravstvene zaštite životinja i sigurnosti hrane

[ad_1]

Korisnici sredstava iz ovog programa su pravna i fizička lica, veterinarske organizacije, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Udruženja, Inspektorat za veterinarstvo Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Svi projekti i mjere iz ovog programa su u funkciji veterinarskog javnog zdravstva, a krajnji korisnici su vlasnici životinja, odnosno građani Kantona Sarajevo.

Predviđeno je finansiranje i sufinansiranje brojnih aktivnosti i projekata definisanih Programom, a postupak njihovog izbora Ministarstvo privrede KS će provesti putem Javnog poziva.

U planu je, između ostalog, finansiranje/sufinansiranje analitičko-dijagnostičkog ispitivanja na zahtjev i/ili po nalogu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao što su: pretrage sirovog mlijeka na ukupan broj mikroorganizama i somatskih stanica, toksikološke pretrage uzoraka hrane životinjskog porijekla i drugog dijagnostičko-analitičkog materijala mikotoskini u hrani i hrani za životinje, teški metali, veterinarski lijekovi, zabranjene i/ili neželjene supstance u hrani i hrani za životinje), parazitološke pretrage tkiva, organa i/ili izlučevina životinja po ukazanoj potrebi, mikrobiološke pretrage hrane i drugog dijagnostičkog materijala na salmonella vrste i druge mikrobiološke opasnosti od značaja za javno zdravstvo, u svim fazama, od farme do stola.

Predviđene su i nadoknade štete za ubijene i zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, provođenje eutanazije životinja i dezinfekcije objekata i/ili prostora.

Programom je obuhvaćeno i podmirenje dijela troškova za uzorkovanje i ispitivanje mesa divljih svinja i pojedinih drugih životinja na trichinella spiralis, podmirenje troškova sterilizacije/kastracije, te veterinarsko zdravstvene zaštite pasa i mačaka, kao i dijela troškova mastitis testova uz dodatnu identifikaciju uzročnika mastitisa sa antibiogramom.

Predviđeno je, između ostalog, i sufinansiranje projekta „Osnivanje službe urgentne intervencije za povrijeđene životinje” za KJP „Veterinarska stanica“, sufinansiranje jačanja tehničke opremljenosti službenih veterinara, inspektora u provođenju mjera osiguranja zdravlja životinja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, kao i osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog prijekla i hrane za životinje, te brojne druge aktivnosti i projekti.

Business Magazine