Connect with us

Upište pojam za pretragu

Tehnologija

Udio žena na rukovodećim položajima u porastu, ali se promjene i dalje sporo odvijaju

Proteklih nekoliko godina – uvelike i zahvaljujući pandemiji koronavirusa – mnoga su poduzeća bila primorana preispitati prihvaćene obrasce. Tradicionalni modeli poslovanja zamijenjeni su fleksibilnijim strukturama rada, a povećana rodna raznolikost na upravljačkim razinama poduzećima nudi mnoge komercijalne prednosti. Aktualno istraživanje Dun & Bradstreet-a pod nazivom „Žene na rukovodećim položajima” ukazuje na stalan trend smanjenja broja poduzeća koja zapošljavaju isključivo muškarce na rukovodećim položajima tijekom posljednjih pet godina, i to za većinu država obuhvaćenih istraživanjem.

U Hrvatskoj je zabilježen porast zastupljenosti žena na rukovodećim položajima od 0,7 % u svim raspodjelama od 2018. godine.

Zajedno sa ostalih 16 zemalja uključenih u studiju, dolazimo do ukupnog prosječnog rasta od +2,3 %.

Uz pregled položaja žena na rukovodećim položajima u SAD-u i 16 europskih zemalja kod kojeg su uzete u obzir isključivo stope rasta izražene kao postotak, analiziran je i udio žena na upravljačkim položajima u odnosu na veličinu poduzeća, 10 vodećih industrija s najvećim udjelom žena na rukovodećim položajima, gospodarski razvoj, kao što su rast poduzeća i razvoj zaposlenika, te odnos prema pitanjima koja se odnose na okolišne, društvene i upravljačke čimbenike.

Stanje u regiji vs. Europa

Iznenađujuć podatak je da u našoj regiji po porastu žena na rukovodećim položajima prednjači Bosna i Hercegovina s porastom od čak 4,5 %. Slijedi ju Slovenija s porastom od 1,5 %, zatim Hrvatska s porastom od 0,7%, a Srbija je u padu od čak -2,2 % žena na rukovodećim položajima od 2018. do 2022. godine.

Od europskih zemalja, najveći porast bilježi Austrija s porastom od čak 14,4 % više žena na rukovodećim položajima, a slijedi ju Češka s porastom od 9,1 %.

Cijelu infografiku Dun & Bradstreet-a pogledajte ovdje.

Bolje brojke u velikim sustavima

Broj uprava u kojima muškarci drže sve rukovodeće položaje još uvijek uvelike nadmašuje broj uprava s isključivo ženskim vodstvom. 83 % prema 17 % prevladavajući je udio muških u odnosu na ženske rukovodeće položaje u Hrvatskoj u 2022.

„Protekle su tri godine na neki način pridonijele novim načinima razmišljanja. Svjedočimo rastu fleksibilnijim modelima rada u skladu sa zahtjevima mlađih generacija, a i pandemija je doprinijela rastu povjerenja u tu fleksibilnost. U tom kontekstu otvaraju se nove prilike za žene da zauzmu rukovodeće položaje”, izjavila je Susan McKay, glavna direktorica za marketing za međunarodno tržište u Dun & Bradstreet-u. „Nastavit ćemo pratiti razvoj promjena koje su utvrđene istraživanjem.”

Kad je riječ o veličini poduzeća, nazire se sklonost velikih poduzeća (> 250 zaposlenika) u Hrvatskoj ka raznolikosti upravljačkih tijela: 36,4 % menadžmenta u velikim poduzećima čine isključivo muškarci.

Ta je sklonost uvelike manja kod srednjih poduzeća (50 – 250 zaposlenih); 51,4 % menadžmenta u srednjim poduzećima čine isključivo muškarci te najmanja kod malih poduzeća (<50 zaposlenih); 58,2 % menadžmenta u malim poduzećima čine isključivo muškarci.

Trendovi, ESG i financijska uspješnost

Trendovi koji su također ispitani u istraživanju uključuju:

  • Jesu li žene više posvećene pitanjima koje se odnose na okoliš, društvo i upravljanje (ESG)?
  • Postoje li grane industrije koje su „tipično ženske”?
  • Kako se poduzeća pod ženskim vodstvom snalaze u odnosima sa zaposlenicima?
  • Financijski uspjeh tijekom posljednjih pet godina

69,6 % poduzeća u Hrvatskoj s udjelom žena u rukovodstvu većim od 50% ima besprijekorno korporativno upravljanje.

To uključujuje kriterije kao što su odgovornost odbora, prava dioničara, transparentnost poslovanja, korporativna usklađenost te poslovna otpornost i stabilnost.

46,9 % poduzeća s udjelom žena u upravi većim od 50 % ima iznadprosječne ESG rezultate. Naveden trend nije ograničen samo na Hrvatsku, već je očit u gotovo istoj mjeri u svim ispitanim zemljama.

Kada je riječ o industrijama, ističe se jedan trend. U gotovo svim ispitanim zemljama, kod jedne ili više industrija koje se prema stereotipima smatraju ženskima, žene zaista i jesu većinski zastupljene na rukovodećim položajima: usluge obrazovanja, socijalne službe, zdravstvene usluge, hrana i piće i trgovine hranom. Usporedba s prvih pet sektora poduzeća koja pretežno vode muškarci također pokazuje da ti sektori ne zauzimaju jedno od vodećih mjesta ni u jednoj od zemalja koje su proučavane.

Za financijski uspjeh i broj zaposlenika, koji su ispitani za poduzeća s pretežno ženskim ili muškim upravljačkim tijelima, nisu utvrđene posebne prednosti za žene ili muškarce; manje-više su jednaki u pogledu razvoja prihoda.

Ako pogledamo broj zaposlenih, vidimo da su poduzeća s većinskim brojem žena na upravljačkim položajima u posljednjih pet godina izgubila manje zaposlenika; s druge strane, u rastu broja zaposlenih prednjače poduzeća koja vode muškarci.

Centralna.ba