Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Izmjene Zakona o PIO na dnevnom redu naredne sjednice Doma naroda PFBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić pozdravlja uvrštavanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO u prijedlog dnevnog reda 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, zakazane za 17. februar. 

– Zahvaljujem se rukovodstvu Doma naroda Federalnog parlamenta koje je uvažilo moju urgenciju poslanu 7. februara, a kojom sam zamolio da se izmjene i dopune Zakona o PIO uvrste u prijedlog dnevnog reda prve naredne sjednica, i to po hitnom postupku. Ove izmjene i dopune, između ostalog, omogućavaju veoma važnu stvar za naše penzionere, a to je da se stvara mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) u tekućoj godini pod uslovom da je rastao bruto domaći proizvod u prethodnoj godini, a ne kao što je sad propisano da je taj rast morao biti u prethodne dvije godine – saopćio je Novalić. 

Kaže da ukoliko ove predložene izmjene i dopune budu usvojene i u Domu naroda Parlamenta FBiH, prema sadašnjim ekonomskim kretanjima, sasvim je izvjesno, da uz redovno, imamo i ovogodišnje vanredno usklađivanje penzija u FBiH, a koje će također dovesti do povećanja iznosa ovih primanja.

– Ovakve izmjene i dopune prate i dio osnovnih zahtjeva penzionerske populacije u Federaciji BiH, a rješenje smo pripremali kroz niz sastanaka s predstavnicima penzionerskih udruženja – kazao je Novalić.

Također, je rekao da je upoznat i sa zahtjevom penzionerskih udruženja koja traže povećanje iznosa minimalne panzije, a što će svakako biti predmet zajedničkog razmatranja s ciljem iznalaženja najboljeg rješenja.

– Ova Vlada je od početka opredjeljena stvaranju najboljih održivih rješenja za penzionere u FBiH, a kojim nastojimo iskreno poboljšati status ove populacije, jer smatramo da penzioneri to zaista i zaslužuju – dodao je Novalić.  

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO FBiH, koji je Vlada FBiH usvojila te po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, dobio je podršku u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 21. decembra 2021. godine.

Federalni premijer istovremeno je pozvao sve delegate Doma naroda da podrže predložene izmjene i dopune ovog zakona, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.