Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Od Kajganića zatraženo da odbačene prijave za negiranje genocida vrati u proceduru

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje ” Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa” uputili su dopis glavnom tužiocu Tužilaštva BiH Milanku Kajganiću u vezi sa zakona o negiranju genocida ” Inzkov Zakon”.

Iz udruženja navode da su s nevjericom pročitali komentar Kajganića o odbacivanju 30 prijava za negiranje genocida koje su podnijeli pojedinci i nevladine organizacije Tužilaštvu kojim on rukovodi.

– Sugerisali ste Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH da se, zbog problema nedostatka sudske prakse u ovoj oblasti, centrima za edukaciju sudija i tužilaca u BiH omogući da u 2023. angažuju međunarodne eksperte kako bi radili na njihovoj edukciji. Ukoliko tužioci Vašeg i našeg BiH Tužilaštva nisu educirani u ovoj oblasti, odnosno ne znaju međunarodno pravo i sudsku praksu, u ovoj oblasti negiranja genocida, holokausta i drugih zločina protiv čovječnosti utvrđenim sudskim presudama, a što ste javno priznali postavlja se pitanje legitimiteta i legaliteta tužilačkih odluka Tužilaštva BiH o odbacivanju 30 prijava o negiranju genocida – istaknuli su iz udruženja.

Ističu da je Kajganić znao da tužioci nemaju profesionalno znanje i praksu u toj oblasti i usudio se da odbaci zajedno sa tužiocima – 30 prijava, a da prethodno nije zatražio pomoć međunarodne zajednice koja je provela i provodi reformu pravosuđa u BiH i koja obilno finansira upravo i Tužilaštvo BiH, posebno iz evropskih fondova.

Udruženja traže od Kajganića, ali i od svih drugih domaćih i međunarodnih institucija i pokrenut će proceduru do Ustavnog suda BiH, da se svih 30 odbačenih prijava ponovo stavi u proceduru odlučivanja u Tužilaštvu BiH. Pozvat će sve prijavitelje da u ovom trenutku svoje odbačene prijave podnesu Federalnim nadležnim organima shodno članu 163, a u vezi sa članom 13 Krivičnog Zakona Federacije BiH i da svi prijavitelji u zakonskoj proceduri ospore sve odluke Tužilaštva BiH zbog Kajganićeve izjave o nekompetentnosti i needuciranosti tužilaca koji su donijeli sporne odluke.

– Ne želimo da vjerujemo da je Vaše javno obraćanje o odbacivanju 30 prijava tempirano u vremenu kada je Milorad Dodik jasno i glasno negirao presude MKSJ u pogledu opsade Sarajeva i presude MKSJ i Suda pravde u Den Hagu o počinjenom genocidu u Srebrenici. Ne želimo da vjerujemo da ste javnim priznanjem da ne posjedujete adekvatno znanje o procesuiranju zločina negiranja odbacivanjem 30 prijava automatski zaustavili istrage protiv Milorada Dodika u vezi sa posljednjim negiranjem zločina u Sarajevu i Srebrenici. Isto tako ne želimo da vjerujemo da ste javnim objavljivanjem odbacivanja 30 prijava željeli uticati na sve buduće podnosioce prijava da odustanu od prijava i da ih obeshrabrite nagovještavajući da će prijave biti odbačene jer Vi i Vaši Tužioci niste educirani i da ste zbog needuciranosti odbacili 30 prijava – navodi se u dopisu pomenutih udruženja.

Također, navode da ne žele da vjeruju da je Kajganić svjesno propustio zatražiti pomoć od međunarodne zajednice, EU i MICT-a, kako bi nakon skoro dvije godine odbio 30 prijava i izjavilo kako nije educiran i tako i formalno pravno i faktički tzv. “Inzkov Zakon” stavio “van snage” i obeshrabrio žrtve.

– Ne želimo da vjerujemo da i Anex B Revidirane strategije koji je Vaša zakonska obaveza, a odnosi se na predmete A kategorije dostavljenih od MKSJ nisu prioritet zbog političkih i drugih razloga koji se već duže vrijeme javno iznose u javnosti. S tim u vezi, nećemo odustati od saradnje sa Tužilaštvom BiH i sa Vama, jer su istina i pravda na našoj strani – strani žrtava – navodi se.

Udruženja ističu da će nastavit pravnu bitku da svi ratni zločinci budu privedeni pravdi i da one koji negiraraju zločin i one koji štite zločince i negatore zločina stigne zaslužena kazna.

Vijest Od Kajganića zatraženo da odbačene prijave za negiranje genocida vrati u proceduru se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus