Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Četiri miliona eura za energijsku efikasnost 17 objekata u KS

[ad_1]

U okviru nastavka realizacije Projekta ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”,  na internetskoj stranici Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) bit će objavljen tender za odabir izvođača radova na provođenju mjera energijske efikasnosti za drugi set javnih objekata.

Radi se o ukupno 17 javnih objekata iz sektora obrazovanja (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti) i zdravstva.

Mjere energijske efikasnosti podrazumijevaju provođenje niza intervencija, prevashodno na vanjskoj ovojnici zgrada, kao što su zamjena dotrajale vanjske stolarije, termoizolacija fasada, zamjena rasvjetnih tijela, ugradnja termostatskih ventila i sl. Očekivani benefit cjelokupnog projekta jesu smanjenje potrošnje energije za najmanje 30% ili u apsolutnom iznosu od 11,67 GWh godišnje, te smanjenje emisije CO2 za oko 3.420 tona godišnje. Pored uštede energije, mjere energijske efikasnosti će zasigurno poboljšati uslove rada i boravka uposlenika i korisnika ovih javnih zgrada, a što se već može primijetiti u okviru prvog seta javnih objekata (njih ukupno 15), na kojima su provedene mjere energijske efikasnosti u proteklom periodu.

Finansiranje projekta je osigurano iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od osam miliona eura, dok je Evropska unija, putem Regionalnog programa energijske efikasnosti, osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona eura. U svrhu tehničke pomoći provedbe projekta EBRD je mobilizirao dodatna bespovratna sredstva, i to od Vlade Austrije grant sredstva u iznosu od 492.240 eura i grant sredstva EBRD-ovog Posebnog akcionog fonda (Shareholder Special Fund) u iznosu od 600.000 eura. Troškove PDV-a snosi Kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Energijska efikasnost je temelj racionalnog korištenja energije i u narednom periodu morat će se posvetiti sve više pažnje i aktivnosti, kako bi se svima onima koji to žele učinilo to pristupačnim. Svako domaćinstvo ili javni objekt koristi neki vid energije i ta racionalnost je od značaja, kako za kućne budžete tako i za sam Budžet KS. Ministarstvo na čijem sam čelu vodi daljnje aktivnosti s EBRD-om kako bi se u narednom periodu ovaj vid provođenja energijske efikasnosti pokušao učiniti što pristupačnijim za domaćinstva, i kako bi naši sugrađani kroz što pristupačnije kreditne linije krenuli u ovaj vid racionalnog korištenja energije, poručio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almir Bečarević.

Business Magazine