Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Općina Breza dobila 250 hiljada KM za realizaciju pet projekata


Provedba projekta “Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik” bit će podržana iznosom od 90.000 KM.

Implementacija projekta konzervacije prve zaštitne zone kasnoantičke Bazilike u Brezi bit će omogućena sa 70.000 KM, dok će 90.000 KM biti izdvojeno za provedbu mjera energetske efikasnosti na objektima Javnog preduzeća “Komunalno” (20.000 KM), Centra za socijalni rad (30.000 KM) i Sportskog kompleksa zgrade “Partizana” (40.000 KM).

Međusobni odnosi Federalnog ministarstva prostornog uređenja i korisnika sredstava bit će regulisani posebnim Ugovorom.

“Želim izraziti zahvalnost Ministarstvu na dragocjenoj podršci realizaciji značajnih projekata na području općine Breza. Izgrađivanje svake uspješne lokalne zajednice dugotrajan je i zahtjevan proces, ali uz odgovarajuće napore, saradnju i viziju, te podršku viših nivoa vlasti može biti ostvaren”, istaknuo je načelnik Općine Breza Vedad Jusić.

Business Magazine