Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Bećirović traži nešto što se radi već godinama. Direktorica Arhiva BiH iznenađena

Direktorica Arhiva Bosne i Hercegovine Danijela Mrda oglasila se danas saopćenjem za javnost.

U saopćenju podsjeća na aktivnosti u sklopu provođenja Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ, a koje se tiču Aneksa D Sporazuma. 

Ogromna količina građe

“Povodom informacije koja se pojavila u medijima o prijedlogu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se na 5. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH uvrsti i razmotri prijedlog zaključaka o pokretanju konkretnih aktivnosti s ciljem omogućavanja BiH ostvarivanja uvida u arhive bivše SFRJ i preuzimanja originala i kopija koje pripadaju BiH, kao direktor Arhiva BiH i član Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa D Sporazuma dužna sam obavijestiti javnost da je u skladu sa odredbama Sporazuma o pitanjima Sukcesije biše SFRJ koji je stupio na snagu 02.06.2004. godine (Aneks D), Arhiv BiH zadužen odlukom Savjeta ministara BiH, sačinio Liste potraživanja arhivske građe iz bivših saveznih arhiva i drugih institucija, a prema utvrđenim principima (članovi 2, 3, 4 i 6) iz Aneksa D Sporazuma i od tada radimo na kopiranju i digitalizovanju arhivske građe od interesa za BiH”, navodi se u saopćenju. 

Kako se nadalje navodi, u pitanju je ogromna količina građe koja je nastala u bivšoj SFRJ u periodu 1918 – 1991. godine, “te će istraživanje i sukcesija tih fondova trajati godinama.

U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva kopirano je oko 123.330 dokumenata različitih fondova iz arhiva bivše SFRJ.

Od 2016. godine naglasak je na digitalizaciji originala umjesto dosadašnje prakse da se originali prvo kopiraju i da se zatim radi digitalizacija. U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva digitalizovano je 133.152 dokumenata, ukupno 256.482 dokumenta”.

“Države nasljednice već neko vrijeme rade na ideji projekta zajedničke digitalizacije arhivske građe bivše SFRJ, a taj bi se proces odvijao u arhivima u Srbiji i sve bi države nasljednice preuzimale arhivsku građu u digitalizovanom obliku.

Potrebna podrška

Za taj je projekat potrebno obezbijediti političku i finansijsku podršku svih država nasljednica, kao i pomoć međunarodne zajednice, u okviru finansijske pomoći za program kulture. Nadležni organi u Bosni i Hercegovini dali su principijelnu saglasnost za ovakav pristup rješavanju ovog pitanja”, navodi se u saopćenju.

Direktorica Arhiva BiH napominje da Programom rada u svakoj godini Arhiv BiH planira aktivnosti na provođenju Aneksa D, te da o realizaciji istih izvještava Savjet ministara i Ministarstvo finansija u skladu sa njegovim obavezama kao i sa Zaključcima Savjeta ministara.

“Arhiv BiH je 2016. godine dogovorio sa Arhivom Jugoslavije da nam besplatno ustupi prostor, te od tada Arhiv BiH na vlastitoj opremi digitalizuje dokumenta koja su od interesa za BiH.

U skladu sa Zaključkom Savjeta ministara smo intezivirali te aktivnosti i samo u prošloj godini digitalizovali nešto više od 78.000 dokumenata”, navodi direktorica Mrda. 

Nadalje podsjeća da su “količina arhivske građe, stepen sređenosti, očuvanost, stepen obrađenosti, mjesto i uslovi smještaja i korištenja, materijalne mogućnosti samo neki uslovljavajući faktori koji poslu na realizaciji Aneksa D određuju kompleksnost i dugogodišnje trajanje o čemu bi gospodin Bećirović trebao kao istoričar znati”. 

“S obzirom da je Arhiv BiH smješten u zgradi Predsjedništva BiH, imamo odličnu dugogodišnju saradnju sa službama Predsjedništva, u najmanju ruku smo iznenađeni da u pripremi ovakvih Zaključaka, gospodin Bećirović ili neko od njegovih saradnika nije kontaktirao, a niti posjetio Arhiv BiH kako bi dobili valjanu i tačnu informaciju o aktivnostima na provođenju Aneksa D”, navodi se u saopćenju, prenosi FENA.

Raport.ba