Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Donosimo detalje: Zašto Komisija predlaže poništenje diplome Sebije Izetbegović?

Komisija Senata Univerziteta u Sarajevu na današnjoj sjednici usaglasila i uputila zvaničan prijedlog za poništenje diplome direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović na postidiplomskom studiju. Taj prijedlog je poslan Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno nam je.

Raport donosi detalje.

Komisija za analizu prikupljene dokumentacije u okviru provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović u svom prijedlogu traži da se poništi upis Sebije Izetbegović u Matičnu knjigu magistranata na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

U svom prijedlogu komisija se poziva na član 77. Zakona o visokom obrazovanju. Zahtjev za poništenjem diplome Komisija temelji na zaključku da Sebija Izetbegović nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Tu se misli na tada propisane procedure za sticanje diplome magistra.

Ako ovaj prijedlog bude usvojen, Sebija Izetbegović bi mogla ostati bez titula magistra i doktora nauka, te zvanja docenta.

Raport je ranije pisao o tome da je dokumentacija o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović nepotpuna. U njoj je utvrđen i niz nepravilnosti. To je utvrdio inspekcijski nalaz.

Ova Komisija je bila posljednja u nizu koju je formirao Senat Univerziteta u Sarajevu. Ona je prijedlogom za poništenje diplome završila svoj rad.

Na čelu komisije je dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović. Članovi su Kenan Filipović, Vesna Lazić, Berina Smajlović-Doljančić, Rasim Muratović, Darko Tomašević, Samir Dolarević, Nusret Drešković i Ališer Sijarić.

Raport.ba