Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

FUZIP – U prošloj godini izvršeno 148.923 inspekcijska nadzora, prioritet zdravlje stanovništva

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anis Ajdinović danas je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao je da su u prošloj godini ukupno izvršene 148.923 inspekcijske kontrole od čega je u unutrašnjoj kontroli 10.624 inspekcijska nadzora, sanitarno-zdravstvenih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera u predhodnoj godini bilo 2.346, a u prekograničnoj kontroli je izvršeno 138.299 inspekcijskih nadzora.

Što se tiče broja prekršajnih postupaka koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga njih je bilo 2.965, a izdatih rješenja o otklanjanju nedostataka 2.072.

– Nažalost, u protekloj godini imali smo 75 mjera o privremenoj zabrani rada i 12 pečaćenja. Također, imali smo četiri prijave o počinjenom krivičnom djelu. Što se tiče podataka o evidentiranim radnicima “na crno” ukupni rezultati kantonalnih uprava za inspekcijske posloce i FUZIP govore o njih 1.960 što je manje u odnosu na predhodne godine – istakao je Ajdinović.

Kada je riječ o ukupnim finansijskim efektima u vezi s radom FUZIP-a u predhodnoj godini, oni su ukupno iznosili 16.593.571 KM. Od toga se, među ostalim, na prekršajne naloge odnosi oko 3,9 miliona KM, na naplaćene takse i naknade na graničnim prelazima prilikom prekogranične kontrole roba oko 4,7 miliona KM, utvrđene naknade za zrak 5,5 miliona KM itd. Vrijednost proizvoda privremeno stavljenih izvan prometa iznosila je 627.283 KM.

Direktor FUZIP-a je naveo da je u prošloj godini bilo 463 novoprijavljenih radilišta, broj uzetih uzoraka u unutrašnjoj kontroli (tržišni, veterinarski i poljoprivredni inspektorat) bio je 141, u postupku monitoringa goriva, nafte i naftnih derivata 2.717, a mjere zabrane uvoza u prekograničnoj kontroli izdate su za 12 pošiljki.

– Federalna uprava za inspekcijske poslove je i tokom 2021. godine prilagođavala svoje aktivnosti prema prioritetima djelovanja. Općenito, incidentne situacije, ugrožena stanja ljudskih života i zdravlja, pojava zarazne bolesti kod ljudi i životinja, kao i ostala vanredna stanja u postupanju federalnih inspekcija bile su apsolutni prioritet – istakao je Ajdinović.

Kada je riječ o nadzoru nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera, tokom 2021. godine, prema sublimiranim podacima federalne i kantonalnih inspekcija, inspekcijski organi na području FBiH izvršili su ukupno 29.664 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je u slučajevima grubog kršenja obavezujućih mjera predviđeno izdavanje 1.447 prekršajnih naloga u iznosu od 2.231.278 KM.

Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera tokom prošle godine izrekli upravne mjere u vidu 4.469 rješenja o otklanjanju nedostataka. Također, doneseno je 87 rješenja o zabrani rada fizičkim i pravnim licima, te 727 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta. Najveći broj sanitarnih nadzora tokom 2021. godine izvršili su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona 10.

– Analizom ishoda izvršenih nadzora ističe se da je fokus inspekcijskih organa na provođenju preventivnih i korektivnih mjera, kroz koje postupajući inspektori subjektima nadzora primarno ostavljaju mogućnost otklanjanja uočenih nedostataka i usklađivanja poslovanja s propisanim mjerama. Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, javnom prijevozu, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi – naveo je Ajdinović.

Naveo je i podatak da su inspekcijski organi u Federaciji BiH od aprila do decembra prošle godine izvršili 1.982 inspekcijska nadzora nad formiranjem cijena i marži u FBiH. U nadzorima je evidentirano 510 nepravilnosti, od kojih 313 prekršaja i 197 manjih odstupanja za koje su subjektima nadzora su izdate upravne mjere – rješenja o oklanjanju nedostataka.

Rezimirajući djelovanje inspektorata u prošloj godini, Ajdinović je među ostalim naveo da su federalni zdravstveni, farmaceutski, inspektori za hranu i sanitarni inspektor za nadzor nad otrovima u prošloj obavili 1.998 nadzora, donijeli 342 rješenja s upravnim mjerama, te izdali 166 prekršajnih naloga u iznosu 284.820 KM.

Što se tiče kadrovske popunjenosti FUZIP, Ajdinović je rekao da im nedostaje priličan broj izvršitelja, posebno federalnih inspektora, a što se tiče uslova rada i opreme naveo je nedovoljne smještajne kapacitete, te da imaju dostatna sredstva, odnosno opremu za realizaciju poslova iz nadležnosti FUIP pri čemu misli na vozila, IT opremu čije je stalno zanavljanje prijeka potreba radi unapređenja rada.