Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Izvještaj o aktivnostima Benjamine Karić

Rad 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća je obilježilo, usvajanjem godišnjih izvještajnih dokumenata o radu organa Grada Sarajeva za 2022. godinu te budžetskih izvještaja.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu.

U uvodnom izlaganju je predsjedavajući Ademović istakao da je Program rada Gradskog vijeća za 2022. godinu realizovan gotovo u cijelosti, izuzev u segmentu koji se odnosi na urbano planiranje, o čemu se Gradsko vijeće očitovalo svojim zaključcima i inicijativama upućenim nadležnim organima s ciljem rješavanja prepreka radu organa Grada Sarajeva i u ovom segmentu.  

Dodao je da je  značajan  broj tema koje nisu bile sadržane u Programu rada, Gradsko vijeće obradilo,  prateći  aktualnu situaciju i uvažavajući  inicijative gradskih vijećnika i  ovlaštenih predlagača tokom godine.  Tako je rad Gradskog vijeća u 2022. godinu bio bitno obimniji i sadržajniji od programiranog.  Podsjetio je na najznačajnija postignuća u prošloj godini.

Na kraju je  predsjedavajući istakao  da Gradsko vijeće Grada Sarajeva nastavlja svoj rad, sada već bitno usmjeren propisanim strateškim, planskim i programskim dokumentima,  prateći aktualnu situaciju, u okviru  zakonskih i drugih propisa, novog Statuta Grada Sarajeva te politike za koju su gradski vijećnici u ovom sazivu,  dobili glasove građana.

Iskazao je opredjeljenje Gradskog vijeća da se istraje na inoviranju postojećih i  donošenju novih gradskih propisa s ciljem uređivanja stanja i stvaranja boljeg okruženja za život i rad građana Sarajeva, ali i svih koje Sarajevo privlači svojim sadržajima i ulogom glavnog grada BiH. 

Jednoglasno je usvojeni i Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.12.2022. godine, a zatim su usvojeni i  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve za 2022. godinu, te Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo.

Usvojeni su i  drugi izvještajni akti o provođenju gradskih propisa u prošloj godini to Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2022. godinu, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2022. godini.

Raport.ba