Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Hoće li se danas konačno klupko raspetljati? Ovo je rješenje koje bi Senat mogao usvojiti

Senat Univerziteta u Sarajevu danas bi trebao razmatrati izvještaj Komisije koja sačinila obiman dokument s dostupnim faktima o školovanju Sebije Izetbegović.

Komisija je svoj izvještaj predala krajem prošlog mjeseca i u njemu je sublimirano sve ono što je ranije prikupljeno od podataka.

Iz Zagreba o školovanju Sebije Izetbegović: Nije studirala

Poznato je da je Kantonalna inspekcija već utvrdila niz nepravilnosti od kojih je najviše odjeknula ona ta Izetbegović nije upisna u matične knjige Medicinskog fakulteta. Odnosno jeste, ali pod brojem pod kojim se vodio potpuno drugi studnet, danas ugledni doktor u Mostaru.

Pored toga, nema nikakvih dokaza da je Izetbegović po pravilima upisla i završila postdiplomski studij, a tu je posebno sporan onaj dio koji se tiče navodnog studiranja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

U Analizi komisije istaknut je odgovor Medicinskog fakulteta u Zagrebu u kojem ne mogu potvrditi vjerodostojnost indeksa kojim je Izetbegović mahala u studiju Hayat televizije.

Na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu očitovao se da je Sebija Izetbegović bila upisana u prvu godinu postdiplomskog studija „Ultrasound in clinical medicine“ u akademskoj godini 1992/1993 pod matičnim brojem studija 46920114. Također se očitovao da u dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje bi potvrdili vjerodostojnost indeksa i odgovorili na pitanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zatražilo pojašnjenje zašto nije moguće doći do informacije o tome je li imenovana položila neki kolegij te je li imenovana diplomirala i je li joj izdata diploma, koji je datum diplomiranja i broj diplome. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dao je pojašnjenje kako u dosjeu Sebije Izetbegović ne postoji dokumentacija o polaganju ispita i da imenovana nakon polaganja ispita nije vratila u Studentsku referadu niti indeks niti ispitnu dokumentaciju na temelju koje bi joj se upisalo polaganje ispita u evidenciju. Također je dao odgovor da imenovana nije završila poslijediplomski studij ‘Ultrasound in clinical medicine'”, navodi se u Analizi.

Šta predlaže Komisija?

A da Izetbegović nije studirala u Zagrebu ponovio je prof. dr. Asim Kurjak. On je kazao da ostaje pri stavu da ona nije studirala niti je položila ispite. Jasno je time kazao i odgovorio Sebiji Izetbegović, na navode da ima navodno amneziju. On je kazao da je položila doktorsku disertaciju, ali da je upitno je li imala uopće uvjete za to.

Sad je na Senatu da konačno napravi potez kojim će ovo klupko raspetljati, a Komisija koja je sastavila Analizu dala je i prijedlog rješenja koje bi trebalo biti usvojeno.

Rješenje ima tri tačke i mi ih prenosimo u cijelosti:

Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 – 1998.godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, koja je dana 19. 03. 1998. godine odbranila magistarski rad na temu “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu” i time stekla naučni stepen magistra nauka, saglasno članu 77. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22) iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva – magistar nauka.Obavezuje se Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu da Službenim novinama Kantona Sarajevo podnese zahtjev za oglašavanje ništavim upisa iz tačke 1.Rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

Raport.ba